Проект освітньо-наукової програми СВО ПДАБА – 281 дф – 2020 «Управління та адміністрування»

Дата публікації: 27.07.2020
Освітньо-наукова програма «Управління та адміністрування» за третім (освітньо-науковим) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»
Зауваження та пропозиції надсилати до 27 серпня 2020 року на електронну адресу intern.econom@pgasa.dp.ua
?>
вверх