Проект освітньо-наукової програми СВО ПДАБА – 133 мн – 2020 «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»

Дата публікації: 27.07.2020
Освітньо-наукова програма «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» за другим (магістерським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування »
Зауваження та пропозиції надсилати до 27 серпня 2020 року на електронну адресу shatov.serhii@pgasa.dp.ua
?>
вверх