Проект освітньо-професійної програми за другим (магістерським) рівнем вищої освіти “Комп’ютерні науки”

Дата публікації: 10.07.2020
Освітньо-професійна програма “Комп’ютерні науки” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки”.
Зауваження та пропозиції надсилати до 10 серпня 2020 року на електронну адресу  velmahina.natalia@pgasa.dp.ua
?>
вверх