Проєкт освітньо-професійної програми «МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО ТА ГОСПОДАРСТВО» СВО ПДАБА – 192 мп – МБГ – 2024

Дата публікації: 20.12.2023

Освітньо-професійна програма “МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО ТА ГОСПОДАРСТВО” за другим (магістерським) рівнем визначає передумови, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 192 –   БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ.

Документ.

Зауваження та пропозиції надсилати до 21 січня 2024 р. на електронну адресу sankov.petro@pdaba.edu.ua

?>
вверх