Проєкт освітньо-професійної програми «Архітектура та містобудування» СВО ПДАБА – 191 мп – 2022

Дата публікації: 23.07.2022

Освітньо-професійна програма «Архітектура та містобудування» за другим (магістерським) рівнем визначає передумови, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

Документ.

Зауваження та пропозиції надсилати до 24 cерпня 2022 року на електронну адресу merylova.iryna@pgasa.dp.ua

?>
вверх