Проєкт освітньо-професійної програми « Публічне управління та адміністрування» СВО ПДАБА-281м-ПУА- 2022

Дата публікації: 18.02.2022

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

Документ

Зауваження та пропозиції надсилати до 19 березня 2022 року на електронну адресу kakhovych.elena@pgasa.dp.ua

?>
вверх