Проект освітньо-професійної програми СВО ПДАБА – 051 б – 2020 «Економіка будівельного бізнесу»

Дата публікації: 10.07.2020
Освітньо-професійна програма «Економіка будівельного бізнесу» за першим (бакалаврським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 051 «Економіка»
Зауваження та пропозиції надсилати до 10 серпня 2020 року на електронну адресу kakhovskaya.olena@pgasa.dp.ua
?>
вверх