Проект освітньо-професійної програми за першим (бакаларським) рівнем вищої освіти «Автомобільні дороги і аеродроми»

Дата публікації: 22.07.2020
Освітньо-професійна програма «Автомобільні дороги і аеродроми» за першим (бакалаврським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Зауваження та пропозиції надсилати до 22 серпня 2020 року на електронну адресу balashova.yuliia@pgasa.dp.ua
?>
вверх