Проєкт освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» СВО ПДАБА 071мп – 2022

Дата публікації: 25.08.2022

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем визначає передумови, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

Документ.

Зауваження та пропозиції надсилати до 25 вересня 2022 року на електронну адресу onyschenko.viktoriia@pgasa.dp.ua

?>
вверх