Проєкт освітньо-професійної програми «Промислове та цивільне будівництво» СВО ПДАБА – 192 мп – 2022

Дата публікації: 25.01.2022

Освітньо-професійна програма «Промислове та цивільне будівництво» за другим (магістерським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Документ

Зауваження та пропозиції надсилати до 26 лютого 2022 року на електронну адресу nikiforova.tetiana@pgasa.dp.ua

?>
вверх