Проєкт освітньо-наукової програми «АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ» СВО ПДАБА – 191 мн-2024

Дата публікації: 04.12.2023

Освітньо-наукова програма “АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ” за другим (магістерським) рівнем визначає передумови, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 191 –  АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ.

Документ.

Зауваження та пропозиції надсилати до 05 січня 2024 р. на електронну адресу alexkharlan@pdaba.edu.ua

?>
вверх