Проєкт освітньо-професійної програми “Міське та комунальне господарство” СВО ПДАБА-192мп – МКГ – 2022

Дата публікації: 23.02.2022

Освітньо-професійна програма «Міське та комунальне господарство» за другим (магістерським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ».

Документ

Зауваження та пропозиції надсилати до 24 березня 2022 року на електронну адресу kravchunovska.tetiana@pgasa.dp.ua

?>
вверх