Проєкт освітньо-наукової програми «Енергоаудит та енергоефективність в будівництві» СВО ПДАБА – 192 мп – ЕЕБ – 2022

Дата публікації: 23.07.2022

Освітньо-наукова програма «Енергоаудит та енергоефективність в будівництві» за другим (магістерським) рівнем визначає передумови, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 192 « БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ».

Документ

Зауваження та пропозиції надсилати до 24 cерпня 2022 року на електронну адресу yel@pgasa.dp.ua

?>
вверх