Проект освітньо-професійної програми за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти «Автоматизація та компютерно-інтегровані технології»

Дата публікації: 10.07.2020
Проект освітньо-професійної програми СВО ПДАБА – 151 б – 2020 «Автоматизація та компютерно-інтегровані технології»
 
Освітньо-професійна програма «Автоматизація та компютерно-інтегровані технології» за першим (бакалаврським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 151 «Автоматизація та компютерно-інтегровані технології»
Зауваження та пропозиції надсилати до 10 серпня 2020 року на електронну адресу  uzhelovskyi.andrii@pgasa.dp.ua
?>
вверх