Проект освітньо-професійної програми СВО ПДАБА – 051 б – 2021 «Міжнародна економіка та бізнес»

Дата публікації: 15.02.2021
Освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка та бізнес» за першим (бакалаврським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 051 «Економіка»
Зауваження та пропозиції надсилати до 20 березня 2021 року на електронну адресу intern.econom@pgasa.dp.ua
?>
вверх