Проект освітньо-професійної програми за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти «Управління та адміністрування регіональних економічних систем»

Дата публікації: 10.07.2020
Проект освітньо-професійної програми СВО ПДАБА – 281 б – 2020 «Управління та адміністрування регіональних економічних систем»
Освітньо-професійна програма “Управління та адміністрування регіональних економічних систем” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування.
Зауваження та пропозиції надсилати до 10 серпня 2020 року на електронну адресу  intern.econom@pgasa.dp.ua
?>
вверх