Проєкт освітньо-професійної програми «ЕКОЛОГІЯ» СВО ПДАБА – 101 мп – 2021

Дата публікації: 15.07.2021

Освітньо-професійна програма «Екологія» за другим (магістерським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 101 «Екологія»

Документ

Зауваження та пропозиції надсилати до 16 серпня 2021 року на електронну адресу yakovyshyna.tatyana@pgasa.dp.ua

?>
вверх