Проект Стандарту ОП 03-20 “Про освітні програми зі спеціальностей у ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”

Дата публікації: 08.04.2020
Стандарт визначає порядок започаткування провадження освітньої діяльності за освітніми програмами зі спеціальностей; порядок їх розроблення та перегляду; здійснення моніторингу за підготовкою здобувачів за освітніми програмами. Запропоновано структуру освітньої програми ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури” зі спеціальностей.
Зауваження та пропозиції надсилати до 15 травня 2020 року на електронну адресу nov.t77@ukr.net
?>
вверх