Проект освітньо-професійної програми за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти «Комп’ютерні науки»

Дата публікації: 10.07.2020
Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки.
Зауваження та пропозиції надсилати до 10 серпня 2020 року на електронну адресу velmahina.natalia@pgasa.dp.ua
?>
вверх