Проект освітньо-професійної програми СВО ПДАБА – 193 мп – 2020 «Геодезія та землеустрій»

Дата публікації: 27.07.2020
Освітньо-професійна програма «Геодезія та землеустрій» за другим (магістерським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій»
Зауваження та пропозиції надсилати до 27 серпня 2020 року на електронну адресу kirichek.yurii@pgasa.dp.ua
?>
вверх