Проєкт освітньо-професійної програми “Краєзнавчо-екскурсійна робота” СВО ПДАБА – 032б-2023

Дата публікації: 27.02.2023

Освітньо-професійна програма “Краєзнавчо-екскурсійна робота” за першим (бакалаврським) рівнем визначає передумови, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 032 “Історія та археологія”

Документ.

Зауваження та пропозиції надсилати до 26 березня 2023 року на електронну адресу lysenko.halyna@pdaba.edu.ua

?>
вверх