Проєкт освітньо-професійної програми «Підприємницька діяльність» СВО ПДАБА-076б-2023

Дата публікації: 25.03.2023

Освітньо-професійна програма “Підприємницька діяльність” за першим (бакалаврським) рівнем визначає передумови, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 076 “ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ“.

Документ.

Зауваження та пропозиції надсилати до 25 квітня 2023 р. на електронну адресу spiridonova.kira@pdaba.edu.ua

?>
вверх