Проєкт освітньо-професійної програми «Водопостачання та водовідведення» СВО ПДАБА – 192 б – ВВ – 2021

Дата публікації: 21.07.2021

Освітньо-програма «Водопостачання та водовідведення» за першим (бакалаврським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Документ

Зауваження та пропозиції надсилати до 21 серпня 2021 року на електронну адресу nahorna.olena@pgasa.dp.ua

?>
вверх