Проект освітньо-наукової програми за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти “Матеріалознавство”

Дата публікації: 17.07.2020
Освітньо-наукова програма “Матеріалознавство” за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 132 “Матеріалознавство”.
Зауваження та пропозиції надсилати до 10 серпня 2020 року на електронну адресу  volchuk.volodymur@pgasa.dp.ua
?>
вверх