Силабуси навчальних дисциплiн

Менеджмент та адміністрування

ОП 2019 (для групи Мен-19)

Українська мова за професійним спрямуванням


Технологія будівельного виробництва


Статистика


Соціальна економіка


Розміщення продуктивних сил


Основи архітектури


Оптимізаційні методи і моделі


Історія та культура України


Іноземна мова за професійним спрямуванням


Дослідження операцій


Демографія


Вища математика


Загальний курс будівництва


Вступ до фаху


Економічна теорія


Економічний розвиток


Етика й естетика


Інформатика


Командоутворення


Компетенції менеджера


Макроекономіка


Національна економіка


ОП 2016 (для груп Мен-16, Мен-17, Мен-18)

Економічна соціологія


Інформатика


Економічна теорія


Вступ до спеціальності


Страхування


Демографія


Концепція розвитку сучасної економіки


Культура наукової мови


Вища математика


Загальний курс будівництва


Історія та культура України


Іноземна мова за професійним спрямуванням


Макроекономіка


Основи архітектури


Правознавство


Психологія


Сучасна економічна глобалізація


Технологія будівельного виробництва


Будівельні матеріали


?>
вверх