Силабуси навчальних дисциплiн

Підприємницька діяльність

fisunenko.pavlo@pgasa.dp.ua

Дисципліни

HR інжиніринг


Антикризове управління бізнесом


Бізнес-планування інноваційних проєктів у будівництві


Венчурне підприємництво


Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств


Економічна діагностика


Економічне управління у бізнес-структурах


Етика ділового спілкування


Інтелектуальна власність


Інтелектуальний бізнес


Комерціалізація інноваційної продукції


Конкурентоспроможність бізнесу та управління якістю товарів та послуг


Логістичне супроводження комерційної діяльності


Методи економічних та статистичних досліджень


Моделювання біржового ринку


Моделювання та проектування бізнесу


Обгрунтування управлінських рішень в операційній діяльності


Розробка бізнес-стратегій


Управіння потенціалом підприємницьких структур


Управління безпекою та ризиками бізнесу


Управління бізнес-процесами в торгівлі


Управління вартістю підприємст будівельної галузі


Цифрова трансформація бізнесу


?>
вверх