19.06.2023

ІІІ освітній форум академічної спільноти: день перший

Удосконалення професійно-педагогічної компетентності академічної спільноти ПДАБА

19 червня 2023 року стартував ІІІ освітній форум академічної спільноти, першою секцією якого було визначено «Інноваційні педагогічні технології в сучасній вищій школі: від теорії до успішної практики». Форум був розпочатий ректором академії Миколою САВИЦЬКИМ, який у привітальному слові спрямував учасників заходу на плідний взаємний обмін досвідом та інноваціями щодо підвищення якості вищої освіти та підготовки кваліфікованих фахівців для відбудови України.

Наступною виступила начальниця відділу акредитації та ліцензування Галина ЛИСЕНКО із доповіддю, яка акцентувала увагу академічної спільноти на модифікацію завдань педагогіки вищої школи, зокрема, у контексті досягнення європейської якості вищої освіти.

Промова проректорки з навчально-виховної роботи Галини ЄВСЄЄВОЇ мала на меті актуалізувати знання учасників форуму щодо основних дидактичних принципів, на яких ґрунтується освітній процес у вищій школі. Логічною складовою виступу стали короткі включення аспірантів ПДАБА, які наочно продемонстрували практичну реалізацію дидактичних принципів під час організації самостійної роботи майбутніх докторів філософії.

Важливе місце під час форуму було відведено «гостьовим» виступам провідних фахівчинь в галузі педагогічної науки: Тетяна ПЛАЧИНДА (д.пед.н., Херсонський державний аграрно-економічний університет) окреслила важливість застосування здоров’язбережувальних технологій як умови якісної професійної підготовки майбутніх фахівців; Тетяна МОТУЗ (к.пед.н., Дніпровська академія неперервної освіти) охарактеризувала підготовку шкільної молоді України до навчання у вищій школі в умовах дистанційного формату в контексті викликів воєнного часу.

Доцентки академії Лариса ЧУМАК та Юлія БАЛАШОВА поділилися власним досвідом формування фахових компетентностей здобувачів освіти, зокрема, шляхом використання сучасних методів компаративістики як порівняльної педагогіки.

На завершення першого дня форму відбувся психологічний тренінг від керівниці психологічної служби ПДАБА Марини СКЛАДАНОВСЬКОЇ, що дозволило учасникам заходу знайти джерела відновлення внутрішніх і зовнішніх ресурсів для продуктивної подальшої науково-педагогічної діяльності.

Освітній Форум продовжить свою роботу завтра 20 червня.

Ласкаво просимо на другу секцію Форуму, присвячену захопливій темі «ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ: РЕВОЛЮЦІЯ В ОСВІТІ?» Будемо обговорювати важливу роль штучного інтелекту у сфері освіти та його потенціал для змін у навчальному процесі.

Чекаємо на зустріч!

?>
вверх