Наукові спрямування

Раціональне проектування будівельних конструкцій із урахуванням критеріїв стійкого розвитку, проектування енергоефективних будівель

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень B2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандитат технічних наук, доцент, завідувач кафедри

Сопільняк
Артем
Михайлович

Дисципліни

Нарисна геометрія

Інженерна та комп’ютерна графіка

Нарисна геометрія та інженерна графіка

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 303 (третій поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. (056) 756-32-80; внутр. 2-80

E-mail

sopilniak.artem@pdaba.edu.ua

?>
вверх