Наукові спрямування

Раціональне проектування будівельних конструкцій із урахуванням критеріїв стійкого розвитку, проектування енергоефективних будівель

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандитат технічних наук, доцент, завідувач кафедри

Сопільняк
Артем
Михайлович

Дисципліни

Нарисна геометрія

Інженерна та комп’ютерна графіка

Нарисна геометрія та інженерна графіка

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 303 (третій поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. (056) 756-32-80; внутр. 2-80

E-mail

sopilniak.artem@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

В 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Міцність та тріщиностійкість тришарових залізобетонних стінових панелей» за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди».

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 05/09/2022


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

Цифрові інструменти GOOGLE для освіти (1 кредит ЄКТС, 30 год.)


foto_qualification

Дата проходження: 16/12/2020


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

Умови ефективного впровадження принципів академічної доброчесності у ПДАБА (1 кредит ЄКТС, 30 год.)


foto_qualification

Дата проходження: 29/11/2022


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

VDC ENGINEER 3.0 BASIC REVIT 2020 (41-100 HOURS)


foto_qualification

Дата проходження: 13/10/2020


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

Використання додатків хмарного сервісу MS Office (1 кредит ЄКТС, 30 год.)


foto_qualification

Дата проходження: 20/09/2019


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

Дистанційна підготовка до професійної атестації інженерів - проектувальників (10 год.)


foto_qualification

Дата проходження: 28/08/2019


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

Дистанційна підготовка до професійної атестації інженерів - проектувальників (22 год. Спеціальний модуль – Забезпечення механічного опору та стійкості)


foto_qualification

Дата проходження: 19/08/2019


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

Дистанційна підготовка до професійної атестації інженерів - проектувальників (26 год. Загальний модуль)


foto_qualification

Дата проходження: 25/05/2018


Країна: Словакія, м. Братіслава

Назва події:

Базова підготовка в зеленому будівництві відповідно до європейських стандартів.


foto_qualification

Дата проходження: 11/04/2019


Країна: Польща

Назва події:

Certificate English test


Трудова діяльність

В 2003 році закінчив школу № 2 в місті Дніпропетровськ. В 2008 закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво». Того ж року вступив до аспірантури. У 2011 закінчив навчання в аспірантурі та почав працювати на кафедрі Залізобетонних та кам’яних конструкцій на посаді асистента. В 2017 році переведений на посаду доцента кафедри Залізобетонних та кам’яних конструкцій. З 1.07.2019 року завідувач кафедри по цей час.

Публікації

1. Sopilnyak, N. V. Savitskiy. Strength and crack resistance of three-layer concrete beams. Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. науч. трудов. Вып. 68, – Дн-вск: ГВУЗ ПГАСА, 2013.- С.363-367.

2. Савицкий Н. В., Никифорова Т. Д., Несин А. А., Сопильняк А. М., Береза И. В. Рациональное проектирование ограждающих панелей для жилых зданий с применением каркаса из гнутых оцинкованных профилей. Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научных трудов. Вып. 69,-Дн-вск, ГВУЗ «ПГАСА», 2013.- С.418-422.

3. Савицький Н. В., Сопільняк А. М., Погребняк К. В. Визначення раціонального монолітного залізобетонного перекриття за допомогою ПК «Мономах 4.5» // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д.: ПГАСА, 2014. – № 1. – С. 4 − 8.

4. Сопильняк А. М., Несин А. А., Шляхов К. В., Савицкий Н. В. Анализ результатов испытаний трехслойных железобетонных балок по прочности и трещиностойкости. Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. науч. трудов. Вып. №75 – Дн-вск: ГВУЗ “ПГАСА”, 2014.- С. 241-246.

5. Савицкий Н.В., Бауск Е.А., Матюшенко И.Н., Бардах А.Е., Несин А. А., Сопильняк А.М. Усиление строительных конструкций здания РДЭС энергоблоков №1,2 ОП РАЭС. Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научных трудов. Вып. 77,-Дн-вск, ПГАСА, 2014.- С.177-181.

6. Сопильняк А. М., Савицкий Н. В. Анализ полученных результатов при испытании трехслойных железобетонных балок со средним слоем из полистиролбетона. Zbiór raportów naukowych. „Osiągnięcia naukowe, rozwój, propozycje na rok 2014„. (29.12.2014 -30.12.2014 ) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – Р.12-16. ISBN: 978-83-64652-76-9 (t.1).

7. Сопільняк А.М. Результати дослідження тришарових залізобетонних балок на тріщиностійкість. Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научных трудов. Вып. 81,-Дн-вск, ПГАСА, 2015.- С.224-228.

8. Сопротивление теплопередаче трехслойных железобетонных панелей / В. И. Большаков, А. М. Сопильняк, Е. Л. Юрченко, Н. В. Панченко // Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научных трудов. Вып. 82,-Дн-вск, ПГАСА, 2015.- С. 50-54.

9. Усовершенствование конструкций трехслойных навесных железобетонных стеновых панелей / А.М. Сопильняк // Строительство, материаловедение, машиностроение // Cб. научных трудов. Вып. 92, ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры»; под общей редакцией В.И. Большакова – Днепр, 2016. – С. 145 – 150. Серия: Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве.

10. The usage of smart materials for skin-diagnostics of building structures while their monitoring / Bolshakov V.I., Vaganov V.E., Bier Th.A., Bausk Ie.A., Matiushenko I.M., Ozhyshchenko O.A., Popov M.Y, Sopilniak A.M. // Modern Building Materials, Structures and Techniques / Procedia Engineering 172 (2017). Vilnius, Lithuania. Pages 119-126.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх