Наукові спрямування

Раціональне проектування будівельних конструкцій, проектування і реконструкція будівель і споруд зі сталевих, кам'яних і залізобетонних конструкцій, розрахунок і проектування малоповерхових будивель та надбудов з легких сталевих тонкостінних конструкцій, підсилення конструкцій.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Французська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандитат технічних наук, доцент

Зінкевич
Оксана
Григорівна

Дисципліни

Залізобетонні та кам'яні конструкції

Автоматизоване проектування будівель та споруд

Зведення, монтаж та реконструкція будівель в особливих умовах

Керівництво дипломних проектів

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В-303 (третій поверх висотного корпусу).

Телефон:

міськ. 47-03-19; внутр. 3-00

E-mail

zinkevych.oksana@pgasa.dp.ua
zinkevych.oksana@365.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 2013р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Раціональне проектування каркасів малоповерхових будівель та надбудов з легких сталевих тонкостінних конструкцій». Результати наукових досліджень впроваджені в проектування об'єктів житлово-цивільного та промислового призначення. Участь у держбюджетних тематиках кафедри, міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах кафедри.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

З 1995 по 2000 р.- студентка Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. З 2000 по 2001р. – інженер в архітектурному відділі в Державному Проектно-дослідному інституті "Дніпроагропроект". З 12.2001 по 11.2004 р. - аспірантка кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій ДВНЗ ПДАБА. З 09.2004 по 2014 р. - асистент кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій ДВНЗ ПДАБА. З 2014 року працює доцентом кафедри "Залізобетонних та кам'яних конструкцій". Викокує розрахунково-конструкторські та проектні роботи; обстеження та реконструкцію будівель та споруд.

Публікації

Має 44 друковані роботи, з них 33 наукового та 11 навчально-методичного характеру.

1. Ю.А.Кожанов, А.А.Бородин, О.Г.Герасименко. Выбор рациональной расчетной схемы балочного ребристого перекрытия // Зб. наук. праць. Будівельні конструкції. Вип. 62. Том 1. Київ. НДІБК. 2005. – С.165-169.

2. Испытание металлических профилей фирмы «Bade celik»/ Савицкий Н.В., Бородин А.А., Зинкевич А.Н., Тытюк Е.В., Токарь Е.Л., Зинкевич О.Г. // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. – ПГАСА, 2007. – Вып. 43. – С.449-458.

3. Савицкий Н.В., Баташева К.В., Токарь Е.Л., Никифорова Т.Д., Зинкевич А.Н., Зинкевич О.Г. Рациональная система плоского сборно-монолитного перекрытия// Сб. научн. тр.: Строительство. Материаловедение. Машиностроение; – Вып. № 47 – Дн-вск: ПГАСА, 2008 – С. 521-525.

4. Анализ работы элементов каркасов малоэтажных зданий из тонкостенных холодногнутых профилей / Савицкий Н.В., Зинкевич О.Г., Зинкевич А.Н. // Материалы международной научно-практической конференции «Стародубовские чтения».-Днепропетровск: ПГАСА, 2009. – Вып. 48. ч.2. – С.214-218.

5. Совместная работа профилей ЛСТК с обшивкой / Савицкий Н.В., Зинкевич О.Г. // Строительство. Материаловедение. Машиностроение.- Днепропетровск: ПГАСА, 2009. – Вып. 50. – С.462-466.

6. Зінкевич О.Г. Аналіз особливостей об’ємно-планувальних та конструктивних рішень каркасів малоповерхових будівель з ЛСТК // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.- Днепропетровск: ПДАБА, 2014. – Вип.9.- С.45-50.

7. Зінкевич О.Г. Методика проектування конструкцій каркасу будівель з ЛСТК // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.- Днепропетровск: ПДАБА, 2014. – Вип.8.- С.21-25.

8. Рациональное проектирование конструкцій каркаса здания из ЛСТК с учетом их взаимодействия с обшивкой/ Савицкий Н.В., Зинкевич О.Г., Зинкевич А.Н.// Галузеве машинобудування, будівництво. Вип.№3(42).- Полтава: ПолтНТУ, 2014.- С.150-155.

9. Исследование теплофизических свойств вторичных продуктов сельскохозяйственного производства органического происхождения/ Савицкий Н. В., Зинкевич О.Г., Собинова К.С., Ожищенко О.А., Аит Ишу Ф. // Сб. научн. тр.: Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Вып.№81. – Дн-вск., ГВУЗ “ПГАСА”, 2015.- C.217-223.

10. Основные параметры и их влияние на энергоэффективность жилых зданий различной этажности/ Зинкевич О.Г., Шарина Т.О., Котов Н.А.// Сб. научн. тр.: Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Вып.№99. – Дн-вск., ГВУЗ “ПГАСА”, 2017.- C.78-84.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх