Наукові спрямування

Раціональне проектування будівельних конструкцій, проектування і реконструкція будівель і споруд зі сталевих, кам'яних і залізобетонних конструкцій, розрахунок і проектування малоповерхових будивель та надбудов з легких сталевих тонкостінних конструкцій, підсилення конструкцій.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Французська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандитат технічних наук, доцент

Зінкевич
Оксана
Григорівна

Дисципліни

Залізобетонні та кам'яні конструкції

Автоматизоване проектування будівель та споруд

Зведення, монтаж та реконструкція будівель в особливих умовах

Керівництво дипломних проектів

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В-303 (третій поверх висотного корпусу).

Телефон:

міськ. 47-03-19; внутр. 3-00

E-mail

zinkevych.oksana@pdaba.edu.ua
zinkevych.oksana@365.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 2013р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Раціональне проектування каркасів малоповерхових будівель та надбудов з легких сталевих тонкостінних конструкцій». Результати наукових досліджень впроваджені в проектування об'єктів житлово-цивільного та промислового призначення. Участь у держбюджетних тематиках кафедри, міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах кафедри.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

З 1995 по 2000 р.- студентка Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. З 2000 по 2001р. – інженер в архітектурному відділі в Державному Проектно-дослідному інституті "Дніпроагропроект". З 12.2001 по 11.2004 р. - аспірантка кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій ДВНЗ ПДАБА. З 09.2004 по 2014 р. - асистент кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій ДВНЗ ПДАБА. З 2014 року працює доцентом кафедри "Залізобетонних та кам'яних конструкцій". Викокує розрахунково-конструкторські та проектні роботи; обстеження та реконструкцію будівель та споруд.

Публікації

1. Зинкевич О.Г. Основные параметры и их влияние на энергоэффективность жилых зданий различной этажности/ Шарина Т.О., Котов Н.А.// Сб. научн. тр.: Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Вып.№99. – Дн-вск., ГВУЗ “ПГАСА”, 2017.- C.78-84.

2. Zinkevych O. Estimation de l’Influence des particularités de conception à la rigidité du mur-diaphragme dans le bâtiment à l’ossature en éléments à parois minces en acier/ Zinkevych O., Zinkevych A.M., Savytsky M.V. // Сб. научн. тр.: Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Вып.№100. – Дн-вск., ГВУЗ “ПГАСА”, 2017.- C.90-96.

3. Zinkevych Oksana. The concept of eco-building “Triple zero”/ Babenko Maryna, Shekhorkina Svitlana, Bordun Maryna, Zinkevych Oksana// Sustainable housing and human settlement: Monograph / Under the general editorship Savytskyi M. – Dnipro – Bratislava: SHHE “Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture” – Slovak University of Technology in Bratislava, 2018. – 263p., p. 61 – 67.

4. Зінкевич О.Г. Обґрунтування оптимального виду пустотоутворювача в монолітному плоскому перекритті/ Буцька О.Л., Зезюков Д.М., Махінько М.М., Зінкевич О.Г. // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.- Дніпро: ПДАБА, 2019. – Вип.3.- С.10-18.

5. Oksana Zinkevych. Constructional features of shearwalls’ stiffness in a lightweight steel framing buildings/ Oksana Zinkevych, Mykola Savytskyi, Andrii Zinkevych// Slovak Journal of Civil Engineering , Bratislava. Vol.27, 2019, №4. –40-44.

6. Зінкевич О.Г. Застосування нітинолу в світлоблокуючих скляних фасадах/ Робкін О.С., Зінкевич О.Г.// Тези (Текст): Матеріали всеукраїнської 80-ї науково-практичної конференції студентів та молодих вчених „Проблеми будівництва, водокористування та екології”.- Дніпро: ДНУЗТ, 2020.- С.12-13.

7. Напружено-деформований стан конструктивних елементів будівель, що зводяться за технологією 3D-друку / Савицький М. В., Іванцов С. В., Нікіфорова Т. Д., Зінкевич О. Г., Халаф І. З.// Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.- Дніпро: ПДАБА, 2020. – Вип.3.- С.80-88.

8. Energy efficient construction in Ukraine and in France/ O. Balan, O. Zinkevych, K. Sokolova// Матеріали науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Будівництво, архітектура та економіка 2021: Проблеми та перспективи. Сучасний контектст» – Dnipro: SHEI PSACEA, 2021. – P. 128-130.

9. Innovative Sustainable Engineering Practices / M. Savytskyi, M. Babenko, M. Bordun [ets.]. – Dnipro: Private Enterprise Oblasov V.А., 2020. – 133 p.

10. Архітектурно-конструктивно-технологічна система 3д-друку будівельних об’єктів : колективна монографія / М. Савицький, Ш. Айріх, І. З. Халаф [та ін.]. ; за заг. ред. д-ра техн. наук, проф. М. Савицького, − Дніпро, ФОП Удовиченко О.М., 2019. – 233 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх