Наукові спрямування

Механіка композиційних матеріалів та неоднорідних конструкцій, нелінійна динаміка, асимптотичні методи.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Анлійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи

Данішевський
Владислав
Валентинович

Дисципліни

Будівельна механіка

Чисельні методи розв'язання інженерних задач

Механіка неоднорідних конструкцій (спецкурс)

Нелінійна динаміка конструкцій (спецкурс)

Енергозберігаючі технології забезпечення мікроклімату будівель

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, В 109 (перший поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-13, міськ. 756-33-13

E-mail

vladyslav.danishevskyy@gmail.com

Наукова діяльність

Захистив кандидатську (1999 р.) та докторську (2009 р.) дисертації за спеціальністю “05.23.17 – Будівельна механіка” у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. Одержав вчені звання доцента (2005 р.) та професора (2011 р.) Результати наукових досліджень відзначено преміями Міжнародної соросівської програми підтримки освіти у галузі точних наук (Соросівський студент 1995 р., Соросівський аспірант 1997 р.); премією Національної академії наук України для молодих вчених (2000 р.); стипендією фонду Гумбольдта (2001 р.); стипендією НАТО (2003 р.); реінтеграційним грантом НАТО (2005 р.); грантом фонду Гумбольдта для міжінститутського наукового співробітництва між Придніпровською державною академією будівництва та архітектури та Технічним університетом м. Аахен, Німеччина (2007, керівник проекту); грантами Німецького наукового товариства (2010, 2014 рр.); стипендією Марії-Кюрі в рамках програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» (2015 р.); премією Теодора фон Кармана Технічного університету м. Аахен (2018 р.) Підготував чотирьох кандидатів наук.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Народився 24 грудня 1974 р. у м. Дніпропетровську. У 1996 р. закінчив з відзнакою Придніпровську державну академію будівництва та архітектури. З 1996 по 1999 р. навчався в аспірантурі. Працював асистентом (1999–2000 рр.) та доцентом (2000–2005 рр.); навчався у докторантурі (2005–2008 рр.); з 2009 рр. обіймає посаду професора. Проходив довгострокові наукові стажування за кордоном у Технічному університеті м. Аахен, Німеччина (2001–2002 рр.); в Університеті м.Руан, Франція (2003–2004 рр.); у Кільському університеті, Великобританія (2015–2017 рр.) Член наукової ради Національного фонду досліджень України. Член секції "Технології будівництва, дизайн, архітектура" наукової ради Міністерства освіти і науки України.

Публікації

Автор та співавтор більше 200 наукових публікацій, серед яких 5 монографій. 68 робіт індексовані у Scopus. Більше 60 доповідей на міжнародних наукових конференціях та семінарах. h–індекс складає 16 (за даними Scopus) та 21 (за даними Google Scholar). Останні десять публікацій:

 

Монографії

1. Andrianov I.V., Awrejcewicz J., Danishevskyy V.V. Linear and Nonlinear Waves in Microstructured Solids: Homogenization and Asymptotic Approaches. – Boca Raton: CRC Press, 2021. – 250 pp.

2. Andrianov I.V., Awrejcewicz J., Danishevskyy V.V. Asymptotical Mechanics of Composites. Modelling Composites without FEM. – New York, Berlin Heidelberg: Springer, 2018. – 329 pp.

3. Andrianov I.V., Awrejcewicz J., Danishevskyy V.V., Ivankov A.O. Asymptotic Methods in the Theory of Plates with Mixed Boundary Conditions. – Chichester, West Sussex: Wiley, 2014. – 272 pp.

 

Статті, індексовані у Scopus

4. Andrianov I.V., Danishevskyy V.V., Rogerson G. Vibrations of nonlinear elastic lattices: low- and high-frequency dynamic models, internal resonances and modes coupling // Proceedings of the Royal Society A. – 2020. – V.476. – P.20190532 -1 – 20190532-16.

5. Andrianov I.V., Danishevskyy V.V., Topol H. Local stress distribution in composites for pulled-out fibers with axially varying bonding // Acta Mechanica. – 2020. – V.231. – P.2065-2083.

6. Colquitt D.J., Danishevskyy V.V., Kaplunov J. Composite dynamic models for periodically heterogeneous media // Mathematics and Mechanics of Solids. – 2019. – V.24. – P.2663-2693.

7. Andrianov I.V., Danishevskyy V.V., Kaplunov J.D., Markert B. Wide frequency higher-order dynamic model for transient waves in a lattice. In: Andrianov I.V., Manevich A.I., Mikhlin Yu.V., Gendelman O.V. (Eds.) Problems of Nonlinear Mechanics and Physics of Materials. Springer Series “Advanced Structured Materials”. – 2019. – V.94. –P.3–12.

8. Andrianov I.V., Danishevskyy V.V., Rogerson G. Internal resonances and modes interactions in non-linear vibrations of viscoelastic heterogeneous solids // Journal of Sound and Vibration. – 2018. –V.433. – P.55–64.

9. Andrianov I.V., Danishevskyy V.V., Rogerson G. Elastic waves in periodically heterogeneous two-dimensional media: Locally periodic and anti-periodic modes // Proceedings of the Royal Society A. – 2018. – V.474. – P.20170908-1 – 20170908-18.

10. Andrianov I.V., Danishevskyy V.V., Topol H., Luyt A.S. Shear wave propagation in layered composites with degraded matrices at locations of imperfect bonding // Wave Motion. – 2018. – V.78. – P.9–31.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх