Наукові спрямування

Механіка композиційних матеріалів та неоднорідних конструкцій, нелінійна динаміка, асимптотичні методи.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Анлійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи

Данішевський
Владислав
Валентинович

Дисципліни

Будівельна механіка

Чисельні методи розв'язання інженерних задач

Механіка неоднорідних конструкцій (спецкурс)

Нелінійна динаміка конструкцій (спецкурс)

Енергозберігаючі технології забезпечення мікроклімату будівель

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, В 109 (перший поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-13, міськ. 756-33-13

E-mail

vladyslav.danishevskyy@gmail.com

Наукова діяльність

Захистив кандидатську (1999 р.) та докторську (2009 р.) дисертації за спеціальністю “05.23.17 – Будівельна механіка” у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. Результати наукових досліджень відзначено преміями Міжнародної соросівської програми підтримки освіти у галузі точних наук (Соросівський студент 1995 р., Соросівський аспірант 1997 р.); премією Національної академії наук України для молодих вчених (2000 р.); стипендією фонду Гумбольдта (2001 р.); стипендією НАТО (2003 р.); реінтеграційним грантом НАТО (2005 р.); грантом фонду Гумбольдта для міжінститутського наукового співробітництва між Придніпровською державною академією будівництва та архітектури та Технічним університетом м. Аахен, Німеччина (2007, керівник проекту); грантами Німецького наукового товариства (2010, 2014 рр.); стипендією Марії-Кюрі в рамках програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» (2015 р.); премією Теодора фон Кармана Технічного університету м. Аахен (2018 р.) Підготував трьох кандидатів наук.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Народився 24 грудня 1974 р. у м. Дніпропетровську. У 1996 р. закінчив з відзнакою Придніпровську державну академію будівництва та архітектури. З 1996 по 1999 р. навчався в аспірантурі. Працював асистентом (1999–2000 рр.) та доцентом (2000–2005 рр.); навчався у докторантурі (2005–2008 рр.); з 2009 рр. обіймає посаду професора. Проходив довгострокові наукові стажування за кордоном у Технічному університеті м. Аахен, Німеччина (2001–2002 рр.); в Університеті м. Руан, Франція (2003–2004 рр.); у Кільському університеті, Великобританія (2015–2017 рр.)

Публікації

4 монографії та більше 120 статей (з них більше 60 робіт індексовані у Scopus). Більше 60 доповідей на міжнародних наукових конференціях та семінарах.  h–індекс складає 15 (за даними Scopus) та 16 (за даними Google Scholar). Останні десять публікацій:

Монографії

1. Andrianov V., Awrejcewicz J., Danishevskyy V.V. Asymptotical Mechanics of Composites. Modelling Composites without FEM. – New York, Berlin Heidelberg: Springer, 2018. – 329 pp.

2. Andrianov V., Awrejcewicz J., Danishevskyy V.V., Ivankov A.O. Asymptotic Methods in the Theory of Plates with Mixed Boundary Conditions. – Chichester, West Sussex: Wiley, 2014. – 272 pp.

Статті

3. Andrianov I.V., Danishevskyy V.V., Rogerson G. Elastic waves in periodically heterogeneous two-dimensional media: locally periodic and anti-periodic modes // Proceedings of the Royal Society A. – 2018, in press.

4. Colquitt D.J., Danishevskyy V.V., Kaplunov J. Composite dynamic models for periodically heterogeneous media // Mathematics and Mechanics of Solids. – 2018, on-line first (doi:10.1177/1081286518776704)

5. Andrianov I.V., Danishevskyy V.V., Rogerson G. Internal resonances and modes interactions in non-linear vibrations of viscoelastic heterogeneous solids // Journal of Sound and Vibration. – 2018. – V.433. – P.55–64.

6. Andrianov I.V., Danishevskyy V.V., Topol H., A.S. Luyt. Shear wave propagation in layered composites with degraded matrices at locations of imperfect bonding // Wave Motion. – 2018. – V.78. – P.9–31.

7. Andrianov I.V., Topol H., Danishevskyy V.V. Asymptotic analysis of heat transfer in composite materials with nonlinear thermal properties // International Journal of Heat and Mass Transfer. – 2017. – V.111. – P.736–754.

8. Andrianov I.V., Awrejcewicz J., Danishevskyy V.V., Markert B. Influence of geometric and physical nonlinearities on the internal resonances of a finite continuous rod with a microstructure // Journal of Sound and Vibration. – 2017. – V.386. – P.359–371.

9. Andrianov I.V., Danishevskyy V.V., Topol H., Rogerson G. Propagation of Floquet–Bloch shear waves in viscoelastic composites: analysis and comparison of interface/interphase models for imperfect bonding // Acta Mechanica. – 2017. – V.228, 1177–1196.

10. Danishevskyy V.V., Kaplunov J.D., Rogerson G.A. Anti-plane shear waves in a fibre-reinforced composite with a non-linear imperfect interface // International Journal of Non-Linear Mechanics. – 2015. – V.76. – P.223–232.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх