Наукові спрямування

Неруйнівні методи контролю властивостей бетону; Технологія виробництва бетонних та залізобетонних конструкцій; Енергоефективність та екологічність конструкцій будівель.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Французька моваniveau survie

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Колохов
Віктор
Володимирович

Дисципліни

Термодинаміка

Арматура для залізобетонних виробів

Технологія сучасних бетонних та залізобетонних конструкцій

Теплотехніка та теплотехнічне обладнання

Теорія тепло - та масопереносу у матеріалах

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 255 (другий поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 2-71, міськ: (056) 756-33-76

E-mail

kolokhovdnepr@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.23.05. «Будівельні матеріали та вироби» на тему «Электроимпульсная активация компонентов бетонной смеси» у 1989 році. Участь у наукових конференціях в галузі будівництва. Основні дослідження теоретичного і прикладного характеру виконані у рамках тематичного плану науково-дослідної роботи Придніпровської державної академії будівництва і архітектури «Розробка і впровадження інноваційних проектів, трансфер енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій при будівництві, реновації будівель, споруд і їх елементів»(номер держреєстрації №0102U006063), «Інноваційні технології життєвого циклу будівель і споруджень житлово-цивільного, промислового і транспортного призначення». Розділ: «Розробка методик і способів неруйнівного контролю физико-механических властивостей бетону» (номер держреєстрації №0106U005338)

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 02/12/2019


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

Підготовка енергоаудиторів для роботи з фондом енергоефективності


foto_qualification

Дата проходження: 19/11/2019


Країна: Україна, м. Харків

Назва події:

Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті


Трудова діяльність

У 1982 році закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут факультет промислово-цивільного будівництва з відзнакою. Працював у науково-дослідному секторі Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту. 1983-1986 рр навчання у аспірантурі Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут кафедра Технології бетонів та в’яжучих». З 1986 асистент каф. технології бетонів та в’яжучих та каф залізобетонних та кам’яних конструкцій. 3 1992 доцент каф. залізобетонних та кам’яних конструкцій. 2005-2008 докторант каф залізобетонних та кам’яних конструкцій. З 2008 по т.ч. доцент каф технологій будівельних матеріалів виробів та конструкцій

Публікації

1. Адегов А. В. Исследование и анализ работы мобильного стенда для производства стеновых панелей / А. В. Адегов, В. В. Колохов, С. В. Гаврилюк // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / Приднепр. гос. акад. стр-ва и архитектуры. – Днепр, 2017. – Вып. 98 : Серия : Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве. – С. 13-19

2. Колохов В. В. Енергоефективність стінових панелей / В. В. Колохов, Л. В. Мороз, Н. Е. Перчаник // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / Приднепр. гос. акад. стр-ва и архитектуры. – Днепропетровск, 2016. – Вып. 92 : Серия : Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве. – С. 73-77

3. Моделирование процесса прогрева бетона в тепловой установке при различных теплоносителях / В. В. Колохов, А. В. Адегов, А. С. Кудрявцев, Н. Е. Перчаник // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / Приднепр. гос. акад. стр-ва и архитектуры : ПГАСА, 2015. – Вып. 84 : Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве. – С. 122-128

4. Адегов А. В. Инженерные системы для доступного жилья как определяющий фактор жизенного цикла здания / А. В. Адегов, В. В. Колохов, И. С Васаленко // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр / Приднепр. гос. акад. стр-ва и архитектуры : ПГАСА, 2015. – Вып. 81 : Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития. – С. 31-36

5. Анализ тепловой эффективности изготовления трёхслойных стеновых панелей / В. В. Колохов, Л. В. Саламаха, А. В. Адегов, В. Н. Волошко, А. П. Кудрявцев // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / Приднепр. гос. акад. стр-ва и архитектуры : ПГАСА, 2014. – Вып. 76 : Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве. – С. 148-152

6. Колохов В. В. Формализация процедуры определения физико-механических свойств бетона и её аппаратурное обеспечение / В. В. Колохов // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. – Днепропетровск : ПГАСА, 2013. – Вып. 69 : Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения. – С. 231-236

7. Тимошенко Е. А. Формулировка принципов организации экологически успешного поселения с учетом потребностей человека / Е. А. Тимошенко, В. В. Колохов, Е. П. Пипчук // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. – Днепропетровск : ПГАСА, 2013. – Вып. 68 : Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития. – С. 408-412

8. Колохов В. В. Методика определения свойств бетона как составляющая часть системы мониторинга состояния строительных конструкций зданий и сооружений / В. В. Колохов // Строительство, материаловедение, машиностроение : cб. науч. тр. – Днепропетровск : ПГАСА, 2012. – Вып. 65 : Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения. – С. 293-297

9. Колохов В. В. Некоторые аспекты применения методов неразрушающего контроля свойств бетона / В. В. Колохов // Theoreticаl foundаtions of civil engineering. Polish – Ukrainian Transactions (conference), Warsaw, September, 2012 / ed. by Szczesniak. – Warsaw, 2012. – Vol. 20. –  С. 443-448

10. Тимошенко Е. А. Создание экологических поселений как средство перехода к эколого-социально-экономическому развитию населенных мест / Е. А. Тимошенко, В. В. Колохов, Л. А. Тимошенко // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. – Днепропетровск : ПГАСА, 2011. – Вып. 60 : Создание высокотехнологических социоэкокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития. – С. 177-181

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх