?>

Наукові спрямування

Енергоефективність у теплогазопостачанні. Системний аналіз.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моваpre-intermediate

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Адегов
Олександр
Валерійович

Дисципліни

Математичні методи рішення інженерних задач.переглянути

Термодинамічна ефективність теплообмінних процесівпереглянути

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Сучасне обладнання систем ТГПВ.переглянути

Задачі системного аналізу у ТГПВпереглянути

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В206 (другий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-49, міськ: (056) 756-33-49

E-mail

adegov@i.ua

Наукова діяльність

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.23.03. «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання» на тему «Метод розрахунку і раціональні параметри У 1993 році захистив кандидатську дисертацію за фахом 05.23.03 «Теплогазопостачання, опалювання, вентиляція і освітлення» на тему «Підвищення експлуатаційної надійності систем теплопостачання на основі комп’ютерізації управління розподілом теплоти» Участь у наукових конференціях в галузі будівництва та математичного моделювання. Науковий керівник державної теми: «Моделювання та аналіз сучасних енергоефективних технологій в теплогазопостачанні»

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Трудова діяльність

У 1982 році закінчив Дніпропетровський державний університет, механіко-математичний факультет. Працював на обчислювальному центрі Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту. З 1987 року працює на кафедрі «Теплотехніки та газопостачання»: науковим співробітником, асистентом. У 1993 році захистив кандидатську дисертацію за фахом 05.23.03 «Теплогазопостачання, опалювання, вентиляція і освітлення» . З 1993 року працює доцентом кафедри «Теплотехніки та газопостачання», нині кафедри системного аналізу і моделювання у теплогазопостачанні.

Публікації

1. Савицкий Н.В. Моделирование параметров микроклимата в малоэтажном здании / Савицкий Н.В., Карим Лимам, Адегов А.В., Кудрявцев А.П.// Будівельні конструкції: Міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць (будівництво)/.Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.- Вып.77,с.65-71 -К.:ДП НДІБК, 2013.

2. Savitskiy M.V. Comparaison des systems de chauffage radiant dans les locaus du batiment a faible hauteur/ Savitskiy M.V., Limam K., Adegov A.V., Kudryavcev A.P.// Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. тр./ под ред. В.И. Большакова.- Вип. 68.- Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, –  с.334-338.

3. Limam K. / Reduit controle: impact de la temperature et de l’humidite // Nikiforova T.D., Savitskiy M.V.,  Adegov A.V., Benhamou B.C.// Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. тр./ под ред. В.И. Большакова.- Вип. 69.- Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2013. –  с.291-295.

4. Кудрявцев А.П. / Кудрявцев А.П., Адегов А.В., Савицкий Н.В., Волошко В.Н.// Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. тр./ под ред. В.И. Большакова.- Вип. 70.- Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2013. – с.116-121.

5. Колохов В.В. Анализ тепловой эффективности изготовления трёхслойных стеновых панелей/Колохов В.В., Саламаха Л.В., Адегов А.В., Волошко В.Н., Кудрявцев А.П.// Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. тр./ под ред. В.И. Большакова.- Вип. 76.- Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2014.- с.148-152.

6. Адегов А.В. Инженерные системы для доступного жилья, как определяющий фактор жизненного цикла здания/ Адегов А.В., Колохов В.В., Василенко И.С.// Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. тр./ под ред. В.И. Большакова.- Вип. 81.- Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2015.- с.31-36.

7. Колохов В.В. Моделирование процесса прогрева бетона в тепловой установке при различных теплоносителях / Колохов В.В., Адегов А.В., Кудрявцев А.П., Перчаник Н.Е.//Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. тр./ под ред. В.И. Большакова.- Вип. 84.- Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2015.- с.122-128.

8. Солод Л. В., Адегов О. В. , Волошко В.М. Порівняльний аналіз українських та європейських правил розрахунків потужності систем теплопостачання./ Солод Л. В., Адегов О. В. , Волошко В.М.// Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. тр./ под ред. В.И. Большакова.- Вип. 84.- Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2015.- с.186-191

9. Магонець Є.В. Енергоефективні системи променевого опалення та охолодження малоповерхових будинків./ Магонець Є.В., Науменко В.А., Адегов О.В., Колохов В.В.// Тези доповіді. Всеукраїнська 75-а науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Проблеми будівництва, водокористування та екології», травень 2015 р. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2015. – с.43-44

10. Адегов О. В. Дослідження й аналіз роботи мобільного стенда для виробництва стінових панелей. / Адегов О. В., Колохов В. В., Гаврилюк С. В.// Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. тр./ под ред. В.И. Большакова.- Вип. 98.- Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2017.- с.13-19

завантажити повний перелік публікацій

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх