Наукові спрямування

Енергоефективні технології в генерації, транспортуванні, розподілі та споживанні теплової енергії.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моваpre-intermediate

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Завідувач кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Адегов
Олександр
Валерійович

Дисципліни

Сучасне обладнання у теплогазопостачанні

Удосконалення систем теплогазопостачання

Основи проектування інженерного обладнання енергоефективних будівель

Спеціалізовані задачі у теплогазопостачанні

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В206 (другий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-49; міс. +38 (056) 756-34-06

E-mail

adehov.oleksandr@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.23.03. «Теплопостачання, вентиляція, кондиціонування повітря, газопостачання та освітлення» на тему «Підвищення експлуатаційної надійності систем теплопостачання на основі комп’ютеризації управління розподілом теплоти». Участь у наукових конференціях в галузі будівництва екологічних будинків та ефективного використання інженерного обладнання.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1987 році почав працювати на кафедрі «Теплотехніки та газопостачання». У 1993 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук. З 1992 р. працював асистентом, а з 1994 р. працював доцентом кафедри «Теплотехніки та газопостачання», зараз доцент кафедри «Опалення, вентиляції, кондиціювання та теплогазопостачання »

Публікації

1. Савицкий Н.В. Моделирование параметров микроклимата в малоэтажном здании / Савицкий Н.В., Карим Лимам, Адегов А.В., Кудрявцев А.П.// Будівельні конструкції: Міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць (будівництво)/.Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.- Вып.77,с.65-71 -К.:ДП НДІБК, 2013.

2. Savitskiy M.V. Comparaison des systems de chauffage radiant dans les locaus du batiment a faible hauteur/ Savitskiy M.V., Limam K., Adegov A.V., Kudryavcev A.P.// Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. тр./ под ред. В.И. Большакова.- Вип. 68.- Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, –  с.334-338.

3. Limam K. / Reduit controle: impact de la temperature et de l’humidite // Nikiforova T.D., Savitskiy M.V.,  Adegov A.V., Benhamou B.C.// Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. тр./ под ред. В.И. Большакова.- Вип. 69.- Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2013. –  с.291-295.

4. Кудрявцев А.П. / Кудрявцев А.П., Адегов А.В., Савицкий Н.В., Волошко В.Н.// Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. тр./ под ред. В.И. Большакова.- Вип. 70.- Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2013. – с.116-121.

5. Колохов В.В. Анализ тепловой эффективности изготовления трёхслойных стеновых панелей/Колохов В.В., Саламаха Л.В., Адегов А.В., Волошко В.Н., Кудрявцев А.П.// Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. тр./ под ред. В.И. Большакова.- Вип. 76.- Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2014.- с.148-152.

6. Адегов А.В. Инженерные системы для доступного жилья, как определяющий фактор жизненного цикла здания/ Адегов А.В., Колохов В.В., Василенко И.С.// Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. тр./ под ред. В.И. Большакова.- Вип. 81.- Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2015.- с.31-36.

7. Колохов В.В. Моделирование процесса прогрева бетона в тепловой установке при различных теплоносителях / Колохов В.В., Адегов А.В., Кудрявцев А.П., Перчаник Н.Е.//Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. тр./ под ред. В.И. Большакова.- Вип. 84.- Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2015.- с.122-128.

8. Солод Л. В., Адегов О. В. , Волошко В.М. Порівняльний аналіз українських та європейських правил розрахунків потужності систем теплопостачання./ Солод Л. В., Адегов О. В. , Волошко В.М.// Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. тр./ под ред. В.И. Большакова.- Вип. 84.- Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2015.- с.186-191

9. Магонець Є.В. Енергоефективні системи променевого опалення та охолодження малоповерхових будинків./ Магонець Є.В., Науменко В.А., Адегов О.В., Колохов В.В.// Тези доповіді. Всеукраїнська 75-а науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Проблеми будівництва, водокористування та екології», травень 2015 р. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2015. – с.43-44

10. Адегов О. В. Дослідження й аналіз роботи мобільного стенда для виробництва стінових панелей. / Адегов О. В., Колохов В. В., Гаврилюк С. В.// Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. тр./ под ред. В.И. Большакова.- Вип. 98.- Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2017.- с.13-19

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх