Наукові спрямування

Hаціональне проектування будівельних конструкцій, стійкий розвиток та циркулярна економіка в будівництві, ресурсоефективне будівництво.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор технічних наук, професор

Шехоркіна
Світлана
Євгеніївна

Дисципліни

Діагностика технічного стану, підсилення та реконструкція будівель

Залізобетонні та кам’яні конструкції

Основи автоматизованого проектування

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В-305 (третій поверх висотного корпусу).

Телефон:

міськ. 47-03-19; внутр. 3-00

E-mail

svitlana.shekhorkina@pdaba.edu.ua
svitlana.shekhorkina@365.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

В 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Раціональне проектування конструкцій малоповерхових житлових будівель на воді» (спеціальність 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди). Науковий керівник — доктор технічних наук, професор Савицький Микола Васильович.
Відповідальний виконавець науково-дослідних робіт, що фінансуються МОНУ:
1. «Створення методології раціонального проектування ресурсозберігаючих архітектурно-конструктивно-технологічних систем для будівництва доступного житла» (№0111U000455, 2011-2012 рр.).
2. «Розробка наукових засад створення високотехнологічних соціоекокомплексів в Україні на основі концепції стійкого розвитку» (№ 0113U00129, 2013-2014 рр.).
3. «Розробка наукових засад трансформації будівель та житлових комплексів сучасних великих міст України на основі інноваційних екотехнологій» (№ 0115U000218, 2015 – 2016 рр.).
4. «Наукові основи створення будівельно-аграрних кластерів із замкнутим циклом матеріальних та енергетичних потоків» (№ 0117U000367, 2017 – 2018 рр.)
Виконавець науково-дослідних робіт, що фінансуються МОНУ:
1. «Високоефективні конструкції малоповерхових будівель для будівництва доступного соціального житла» (№ 0109U001396, 2009-2010 рр.). 2. Науково-практичні засади проектування автономних екобудівель за концепцією «Потрійний Нуль» (№ 0117U006728, 2017 – 2020 рр.). Підготовка проектів-пропозицій до запитів програми Горизонт 2020:
1. EE-13-2016 «Зниження вартості нових близьких до нульового споживання енергії будівель» з пропозицією «Оптимізована будівля з точки зору життєвого циклу» (LCOB) Proposal ID 754218;
2. NMBP-06-2017 «Підвищення міцності матеріалу в будівлях та інфраструктурі, в тому числі у прибережних територіях» з пропозицією «Система сталого розвитку інтелектуальних довговічних економічно ефективних конструкційних матеріалів» (SMARTMat) Proposal ID 761166-1;
3. EE-11-2016-2017 «Подолання ринкових бар'єрів та заохочення глибокого відновлення будівель» з пропозицією «Мережа асоціацій смарт клієнтів» Proposal ID 785059.
Нагороди:
Диплом переможця конкурсу на здобуття Великої срібної медалі Академії будівництва України за кращу опубліковану роботу в галузі будівельні науки «Цикл наукових досліджень за темою «Наукові основи проектування, будівництва та стійкого розвитку високотехнологічних соціоекокомплексів» (колектив авторів: Савицький М.В., Євсєєва Г.П., Бондаренко О.І., Коваль О.О., Нікіфорова Т.Д., Шехоркіна С.Є., Тимошенко О.А.).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

В 2009 р. закінчила факультет промислового та цивільного будівництва ДВНЗ «ПДАБА» (тема магістерської роботи «Розрахунок довговічності залізобетонних конструкцій за критерієм корозії арматури»). В 2009-2012 рр. навчалася в аспірантурі ДВНЗ «ПДАБА», кафедра залізобетонних і кам’яних конструкцій. З 2009 по 2013 рр. працювала молодшим науковим співробітником науково-дослідної групи кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій науково-дослідної частини ДВНЗ «ПДАБА». Також з 2009 р. є відповідальним секретарем підкомітету №3 «Дерев’яні конструкції» технічного комітету стандартизації ТК303 «Будівельні конструкції» Мінрегіонбуду України. З 2011 по 2013 рр. – асистент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій ДВНЗ «ПДАБА». З 2013 р. займає посаду доцента кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій ДВНЗ «ПДАБА»; старший науковий співробітник науково-дослідної групи кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій науково-дослідної частини ДВНЗ «ПДАБА».

Публікації

1. Шехоркіна С., Савицький М., Матюшенко І., Лаухіна Л. Вплив техноло-гічних параметрів на довговічність залізобетону при корозії арматури // Theoretical foundations of civil engineering. – Warsaw: WUT, 2010. vol. №18/ – p. 523-528.

2. Шехоркина С.Е. Исследование долговечности железобетонных понтонов, эксплуатируемых на водных объектах Украины / С. Е. Шехоркина, И. Н. Матюшенко, Н. В. Савицкий // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, ПГАСА, 2013. – Вип. 1-2. – С. 64 – 69. Режим доступу: http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/38933/35242

3. Древесина как конструкционный материал в национальных и европейских нормах / Савицкий Н.В., Клименко В.З., Шехоркина С.Е. // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепр, ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры»; под общей редакцией В. И. Большакова, 2017. – Вып. 100. – С. 131–137. Режим доступу: http://smm.pgasa.dp.ua/article/viewFile/112787/107426

4. Многоэтажное деревянное домостроение: современные тенденции и будущие перспективы / Савицкий Н.В., Шехоркина С.Е., Никифорова Т.Д., Шляхов К.В. Строительство, Материаловеденье, Машиностроение. Серия Создание высокотехнологических социоэкокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития. – Днепр : ПГАСА, 2017. – Вып. №99. – С. 153-159. Режим доступу: smm.pgasa.dp.ua/article/view/105234/100411.

5. Проектування дерев’яних конструкцій за Єврокодами та національними додатками України / М.В. Савицький, В.В.  Стоянов,  С.Є.  Шехоркіна,  М.М.  Бабенко. – Дніпро: ДВНЗ «Придніпровська  державна  академія  будівництва  та  архітектури»,  ТОВ  «Роял Принт», 2017. – 147 с. : ілюстр. (власний внесок – аналіз та систематизація сучасних тенденцій в галузі будівництва з використанням дерев’яних конструкцій, методів випробування та класифікації деревини за класами міцності, методи розрахунку дерев’яних конструкцій суцільного перерізу за групами граничних станів).

6. Методология создания устойчивых экопоселений в Украине: коллективная монография / под общ. ред. д.т.н., проф. Н.В. Савицкого. – Днипро: ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры», ТОВ “Роял Принт”, 2017. – 305c. (власний внесок – методи та результати розрахунку дерев’яних конструкцій екологічної малоповерхової будівлі).

7. ДБН В.2.6-161:2010 «Конструкції будинків і споруд. Дерев’яні конструкції. Основні положення».

8. Зміна №1 ДСТУ-Н Б EN 1995-1-1:2010 «Єврокод 5. Проектування дерев’яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1995-1-1:2004, IDT)». ¬ Мінрегіонбуд України. – Київ, 2013. – 18с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх