Наукові спрямування

Раціональне проектування будівель і споруд із урахуванням критеріїв сталого розвитку, енергозбереження у будівництві, розрахунок та проектування конструкцій із урахуванням зовнішніх впливів.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор технічних наук, професор

Нікіфорова
Тетяна
Дмитрівна

Дисципліни

Захист будівельних конструкцій від прогресуючого обвалення

Архітектурно-конструктивно-технологічні системи будівель цивільного призначення

Раціональне проектування залізобетонних і кам’яних конструкцій будівель і споруд

Діагностика технічного стану, підсилення та реконструкція будівель і споруд

Залізобетонні та кам’яні конструкції

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. в-312 (третій поверх висотного корпусу).

Телефон:

вн. 3-00, моб. +38 (050) 363 46 38

E-mail

nikiforova.tetianа@pdaba.edu.ua
nikiforova.tetianа@365.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Нікіфорова Тетяна Дмитрівна в 2002 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди на тему: “Удосконалення методики розрахунку і раціонального проектування термореновації великопанельних житлових будівель”. В 2005 році присвоєне вчене звання доцента кафедри залізобетонних та кам'яних конструкцій. В 2016 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди на тему: «Наукові основи і методи розрахунку конструкцій заглиблених будівель з урахуванням зовнішніх впливів». Член - кореспондент Академії будівництва України з 2015 р. Нікіфорова Т.Д. виконавець розділів науково – дослідних робіт Міністерства освіти і науки України: «Розробка наукових основ енергозбереження в житлових будинках старої забудови» (державний реєстраційний номер 0100U003682, 2000-2001 р.р.); «Розробка та впровадження інноваційних проектів, трансфер енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій при будівництві будівель, споруд і їх елементів» (державний реєстраційний номер 0102U006063, 2001-2005 р.р.); «Методологія розробки оптимального теплового захисту існуючих будинків і енергоефективних технологій забезпечення мікроклімату житла з використанням нетрадиційних видів енергії» (державний реєстраційний номер 0102U002364, 2002-2003 р.р.); «Інноваційні технології життєвого циклу будівель та споруд житлово-цивільного, промислового та транспортного призначення» (державний реєстраційний номер 0106U005338, 2006-2010 р.р.); «Розробка теоретичних основ раціонального проектування багатофункціональних заглиблених будівель із урахуванням дії зовнішнього середовища» (державний реєстраційний номер 0107U001032, 2007-2008 р.р.); «Високоефективні конструкції малоповерхових будівель для будівництва доступного соціального житла» (державний реєстраційний номер 0109U001396, 2009-2010 р.р.); «Створення методології раціонального проектування ресурсозберігаючих архітектурно-конструктивно-технологічних систем для будівництва доступного житла» (державний реєстраційний номер 0111U000455, 2011-2012 р.р.); «Обґрунтування архітектурно-конструктивно-технологічних систем для проектування житлових будівель і соціоекокомплексів» (державний реєстраційний номер 0111U010429, 2011-2015 р.р.); «Розробка наукових засад створення високотехнологічних соціоекокомплексів в Україні на основі концепції стійкого розвитку» (державний реєстраційний номер 0113U000129, 2013-2014 р.р.); «Розробка наукових засад трансформації будівель та житлових комплексів сучасних великих міст України на основі інноваційних екотехнологій» (номер державної реєстрації №0115U000218, 2015-2016 р.р.); «Інноваційні конструкції і матеріали для будівництва будівель та споруд» (державний реєстраційний номер 0116U006046, 2016-2020 р.р.); «Наукові основи створення будівельно-аграрних кластерів із замкнутим циклом матеріальних та енергетичних потоків» (№ 0117U000367, 2017 – 2018 рр.) За період роботи в академії під керівництвом Нікіфорової Т.Д. студентами підготовлено ряд конкурсних наукових робіт, які займали призові місця, успішно проводиться наукова робота зі студентами. За матеріалами досліджень під її науковим керівництвом захищено 38 магістерських робіт. Нікіфорова Т.Д. приймає активну участь у роботі міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях з питань: інноваційних технологій життєвого циклу об’єктів житлово-цивільного, промислового і транспортного призначення; створення високотехнологічних екокомплексів в Україні на основі концепції збалансованого (стійкого) розвитку; науково-технічних проблем сучасного залізобетону; теоретичних основ будівництва; механіки ґрунтів, геотехніки та фундаментобудування; проектування сталезалізобетонних конструкцій та інших. Нікіфорова Т.Д. нагороджена: нагрудним знаком Міністерством освіти і науки України «За наукові досягнення» (2006 р.); Почесною грамотою Української Академії Наук (2010 р.); Великою срібною медаллю Академії будівництва України (2015 р.).

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 15/03/2023


Країна: Україна

Назва події:

Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти


foto_qualification

Дата проходження: 11/04/2019


Країна: Польща

Назва події:

Certificate English test


foto_qualification

Дата проходження: 25/05/2018


Країна: Словакія, м. Братіслава

Назва події:

Базова підготовка в зеленому будівництві відповідно до європейських стандартів.


Трудова діяльність

У 1989-1992 р.р. отримала технічну освіту в Дніпропетровському будівельному технікумі за спеціальністю “Будівництво та експлуатація будівель та споруд”. Вищу освіту отримала у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури в 1992-1998 р.р. на факультеті «Промислове і цивільне будівництво» за фахом інженер-будівельник. Після закінчення академії була направлена у науково-дослідну частину на кафедру залізобетонних і кам’яних конструкцій. В аспірантурі Придніпровської державної академії будівництва та архітектури навчалась з 1998 р. по 2001 р. З грудня 2001 року по липень 2002 року працювала асистентом кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та за сумісництвом – провідним інженером спеціалізованої групи з енергообстеження будівель в Придніпровському регіональному центрі енергодосліджень та енергоефективних технологій в будівництві та комунальному господарстві при ПДАБА. З липня 2002 року по грудень 2005 року працювала доцентом кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій. З грудня 2005 р. по грудень 2008 року навчалась в докторантурі ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». З грудня 2008 р. по червень 2016 р. - доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій. З липня 2016 р. по листопад 2016 р. – доцент, виконуюча обов’язки завідувача кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій. З грудня 2016 р. по теперішній час – завідувач кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

Публікації

Нікіфоровою Т.Д. опубліковано 128 наукових та навчально-методичних праці, в тому числі: 2 нормативно-технічних документа Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, 2 нормативно-технічних документа Державного комітету України з енергозбереження, 79 статей у збірниках наукових праць, 1 колективна монографія; 5 статей у профільних журналах; 5 статей у виданнях, що включені до міжнародних баз даних наукового цитування, 5 тезисів доповідей, 14 патентів і 15 методичних вказівок, зокрема:

1. Никифорова Т.Д., Савицкий Н.В. Научные основы и методы расчета конструкций заглубленных зданий с учетом внешних воздействий / Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. трудов. Вып. 61, – Дн-ск, ПГАСА, 2011.- С.286-292.

2. Никифорова Т.Д., Савицкий Н.В. Влияние жесткостных характеристик заглубленных зданий на их напряженно-деформированное состояние и материалоемкость .// Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. трудов. Вып. 65, – Дн-ск, ПГАСА, 2012.- С.430-435.

3. Никифорова Т.Д. Исследование напряженно-деформированного состояния железо-бетонных конструкций заглубленных жилых зданий с учётом их взаимодействия с грунтовым масивом / Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ: ПДАБтаА, 2013. – №1-2. – С.19-24.

4. Особенности моделирования теплопередачи заглубленных зданий / Никифорова Т.Д., Савицкий Н.В., Несин А.А. Будівельні конструкції: Міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць (будівництво) // Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут» будівельних конструкцій» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. – Вип.77 – К.: ДП НДІБК, 2013. – С.77-82.

5. Methods and results of experimental researches of thermal conductivity of soils /Nikiforova Tetiana, Mykola Savytskyi, Karim Limam, Walter Bosschaerts, Rafik Belarbi//Mediterranean Green Energy Forum 2013: Proceedings of an International Conference MGEF-13 – Volume 42, 2013, Pages 775–783.

6. Using the building mass to obtain thermal comfort in the summer period: a green solution / Walter Bosschaerts, Tetiana Nikiforova, Karim Limam, Mykola Savytskyi // // Будівництво, матеріаловедення, машино будівництво: Зб. наук. трудів. Вип. №77. Серия Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения. – Дн-вськ., ДВНЗ«ПДАБА», 2014.- C.23-28.

7. Rationale design measures to ensure the reliability of high-rise buildings in progressive collapse / M. Savytskyi, T. Nikiforova, S. Grosman //Збірник наукових праць Вип. 1 (43). Серія: галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С.122-136.

8. Особливості проектування екологічних заглиблених житлових будівель / Савицький М.В., Нікіфорова Т.Д. // Міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць. Вип. 83, кн. 1 – Київ, ДП НДІБК, 2016. – С. 145-152.

9. Інженерний метод розрахунку міцності згинальних залізобетонних елементів при сульфатній корозії бетону / Бардах О.Ю., СавицькийМ.В., Нікіфорова Т.Д., Шляхов К.В.// Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. №100, серия «Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения». – Днипро, ГВУЗ«ПГАСА», 2017. – С.48-55.

10. Методология создания устойчивых экопоселений в Украине: коллективная монография / Под. общ. ред. д.т.н., проф. Н.В. Савицкого. – Днипро: ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры», ТОВ «Роял Принт», 2017. – 305 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх