Наукові спрямування

Забезпечення параметрів мікроклімату в приміщеннях будинку системами життєзабезпечення; вплив параметрів мікроклімату на стан людини; розробка й удосконалення систем життєзабезпечення будинку з використанням відновлюваних джерел енергії.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А2

Французська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Петренко
Анатолій
Олегович

Дисципліни

Теплогазопостачання, вентиляція i кондиціювання будiвель

Технологія монтажу та заготівельні роботи

Модернiзацiя, реконструкція, ремонтно-вiдновлювальні роботи систем опалення, вентиляції та кондиціювання

Кондицiювання повiтря

Сучасне обладнання систем опалення, вентиляції та кондиціювання

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1204 (дванадцятий поверх, висотний корпус)

Телефон:

внутр. 4-86

E-mail

petrenko_ao@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Дослідження, прогнозування параметрів мікроклімату та їх вплив на стан людини, розробка й удосконалення систем життєзабезпечення будинку з використанням відновлюваних джерел енергії. Участь в міжнародній програмі TEMPUS. Керівництво магістерськими дипломними роботами у рамках спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання).

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 25/06/2020


Країна: Україна, м. Дніпро

Назва події:

КУРС СЕМІНАРІВ «Інноваційне обладнання Vaillant. Газове обладнання Vaillant»


foto_qualification

Дата проходження: 05/06/2019


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

"ФОРМУВАННЯ РИЗИКООРІЄНТОВАННОГО МИСЛЕННЯ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ"


foto_qualification

Дата проходження: 03/10/2018


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

2-Й МІЖНАРОДНИЙ ФРАНКОМОВНИЙ КОЛОКВІУМ В УКРАЇНІ "МОВИ, НАУКИ ТА ПРАКТИКИ"


foto_qualification

Дата проходження: 10/10/2018


Країна: Україна, Дніпро

Назва події:

КУРС НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ «ІНЖЕНЕРНА ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА РЕГІОНУ» В РАМКАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОЕКТУ №543651-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPCR «РЕГІОНАЛЬНИЙ СТАЛИЙ РОЗВИТОК НА ОСНОВІ ЕКО-ГУМАНІСТИЧНОЇ СИНЕРГЕТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ»


foto_qualification

Дата проходження: 16/09/2018


Країна: Україна, смт. Сергіївка

Назва події:

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МІСТОБУДІВНЕ ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ПРИБЕРЕЖНИМИ ТЕРИТОРІЯМИ»


Трудова діяльність

1995 – 2000 роки навчання в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. Закінчив з відзнакою.; кваліфікація: інженер-будівельник; Спеціальність: теплогазопостачання, вентиляція й охорона повітряного басейну. 2000 – 2001 р.р. – слюсар по експлуатації та ремонту газового обладнання по 3 розряду. Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Дніпрогаз». 2001 – 2008 р.р. – асистент кафедри будівництва і архітектури, Інституту безперервної фахової освіти. 2008 – 2011 р.р. – старший викладач кафедри будівництва і архітектури, Інституту безперервної фахової освіти при Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. 2004 – 2011 р.р. – заступник декана факультету довузівської підготовки, Інституту безперервної фахової освіти при Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. 2011 – 2012 р.р. – асистент кафедри опалення, вентиляції і якості повітряного середовища. 2011 р. – захист дисертації на вчений ступінь кандидата технічних наук за фахом 05.26.01 - Охорона праці. 2012 р. – обраний на посаду доцента по кафедрі опалення, вентиляції і якості повітряного середовища. Приймав участь у виконанні держбюджетних науково-дослідницьких тем Міністерства освіти і науки України: «Економіко-математичне моделювання енергоекономічних систем життєзабезпечення житлових та громадських будівель» (№ держреєстрації 0104U000232), 2004 – 2006 р.р.; «Розробка системи цілорічного забезпечення мікроклімату (СЦЗМ) індивідуальних житлових будинків з використанням відновлюваної енергії» (№ держреєстрації 0107U001035), 2007 – 2008 р.р. Роботи з дослідження стану систем опалення, вентиляції, кондиціювання, водопостачання, водовідведення, а також мікроклімату в приміщеннях будівель, проектування фонтанів (розділи ТХ, ВВ, вентиляція). Результати наукових досліджень впроваджені в проектування систем опалення, вентиляції, кондиціонування та об'єктів благоустрою міст, основними з яких є: вуличний кольоромузичний фонтан на площі офісного центру по вул. Сумська 72, м. Харків, фонтан «Арка закоханих» на бульварній частині по вул. Маршала Маліновського в районі буд. №2 в м. Днiпро, мала архітектурна форма з елементами водоспаду «Поріг ревучий» на острові Монастирський, парку ім. Т.Г. Шевченка, м. Днiпро, фонтан Міської ради, проспект Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, фонтан «Лілія», бульвар ім. Кучеревського, м. Дніпро, Фонтан «Сцена», бульвар Театральний, м. Дніпро. Та понад 30 фонтанів в містах України та за її межами.

Публікації

1. Петренко А.О. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на рабочих местах с повышенным тепловым излучением: Монография / А.С. Беликов, С.Ю. Рагимов, Д.Л. Соколов, А.О. Петренко, Н.Н. Удянский, Ю.Г. Шаранова, В.А. Шаломов // Днепр, 2017.-170 с.

2. Петренко А.О. Підвищення комфортного стану мікроклімату на робочому місці / А.О. Петренко, В.О. Петренко, І.В. Голякова, А.О. Михальченко, Є.В. Патоня, Е.І. Камінська // Сб. научн. трудов: Строительство. Материаловедение. Машиностроение; Вып. 98. – Днепр: ГВУЗ ПГАСА, 2017. – с. 113-119

3. Петренко А.О. Моделирование теплообмена человека с внутренней средой помещения / А.О. Петренко, В.О. Петренко, И.В. Голякова, Е.В. Патоня // Сб. научн. трудов: Строительство. Материаловедение.

4. Петренко А.О. Прогнозування температури внутрішнього повітря в приміщеннях з дефектами зовнішніх огороджувальних конструкцій / В.О. Петренко, А.О. Петренко, І.В. Голякова, В.В. Петренко \\ Колективна монографія Енергетика, екологія, комп’ютерні технології, безпека життєдіяльності в будівництві. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – с. 130 (с.70-78)

5. Petrenko A. Study of the panel-radiator heating system functioning with the intensification of the radiative heat transfer of the heating panel external layer / Y. Kushnir, V. Petrenko, А. Petrenko \\ Sustainable housing and human settlement: monograph / SHEE “Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture” (Ukraine) Slovak University of Technology in Bratislava (Slovakia) – Dnipro – Bratislava, 2018. -263 р. ISBN 978-966-323-182-2. 167-176 р.

6. Petrenko A. Application des indicateurs PMV, PPD de confort thermique et du critère de confort thermique local pour l’évaluation des paramètres du microclimat dans la chambre à condition que les parois sont endommagées / Petrenko, K. Dikarev, O. Kuzmenko, A. Petrenko, I. Ogdanskyy // Revista Romana de Inginerie Civila – Romana: Matrix Rom, 2018. – р. 292-300

7. Петренко А.О. Оцінка параметрів мікроклімату за показниками локального теплового комфорту в приміщенні, яке має дефекти зовнішніх огороджуючих конструкцій / В.О. Петренко, К.Б. Дікарев, А.О. Петренко, І.В. Голякова, І.Ф. Огданський // Науково-технічний збірник: Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання; Вип. 27. – Київ: КНУБА, 2018. – с. 61-68

8. Петренко А.О. Фактори, що впливають на зміну параметрів мікроклімату в результаті зміни експлуатаційних характеристик систем опалення / В.О.Петренко, І.В.Голякова, А.О.Петренко // Сб. научн. трудов: Строительство. Материаловедение. Машиностроение; Вып. 105. – Днепр: ГВУЗ ПГАСА, 2018. – с. 269-275.

9. Петренко А.О. Организация работы в условиях повышенного содержания пыли / Л.А. Чередниченко, А.О. Петренко, В.И. Приходченко, С.Ю. Матюшенко, Е. Мороз, Ю. Фурнье // Сб. научн. трудов: Строительство. Материаловедение. Машиностроение; Вып. 105. – Днепр: ГВУЗ ПГАСА, 2018. – с. 255-258.

10. Петренко А.О. Технологічні рішення влаштування додаткової теплоізоляції будівель: Монографія / К.Б. Дікарев, О.М. Кузьменко, В.О. Петренко, Р.Б. Папірник, І.В. Голякова, А.О. Петренко – Дніпро : Вид-во ПДАБА, 2019. – 178 с. Библиогр.: с. 155-177.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх