Силабуси навчальних дисциплiн

Енергоаудит та енергоефективність в будівництві

2020

Методика викладання у вищій школі


Обгрунт_ефект рішень


Основи_проектування_енергоефективних_будівель


Основи_розробки_проектів_підвищ_енергоефекті_будівель


Охорона праці в галузі. каф.БЖД_ЕМ-2020


Педагогіка вищої школи


Наукова іноземна мова


Теплова ізоляція будівель


Енергоефект споруд вирбн-го признач


Енергетичний_баланс_будівлі


Енергоаудит в будівництві


Енергозбереж та енергоаудит в промисл-сті


Основи_проект-ння_інж_систем_енергоефект_будівель_


Промислова теплоізоляція


Сучасні ресурсозберігаючі технології


Технічні засоби обстеження


Методологія наукових досліджень


Контроль якості у будівництві мп


Модернізація, реконструкція та ремонтно-відн роботи


Охорона праці в галузі. каф.БЖД_ЕМ-2020 (1)


Проектування та реконструкція підприємств


Управління проектами ЕМ 20мп


2019

Основи проектування енергоефективних будівель


Основи енергоаудиту в будівництві


Основи розробки проектів підвищення енергоефективності будівель


Основи проектування інженерних систем енергоефективних будівель


Наукова іноземна мова


Землеустрій в будівництві та цивільній інженерії


Обгрунтування проектних рішень при реконструкції будівель та споруд


Методи оцінки техничного стану будівель і споруд


Інноваційні технології виробництва будівельних матеріалів, конструкцій та виробів


Охорона праці в галузі


Сучасні архітектурно-конструктивні рішення будівель і споруд


Сучасні напрями розитку будівельної галузі


Спецкурс зі зведення будівель, споруд та обєктів цівільної інженерії


Технологічні стадії будівельного виробництва


Управління проектами


?>
вверх