Підручники та навчальні посібники

Оцінка земель, 2016

Оцінка земель, 2016

Читати далі
X

Кірічек Ю.О. Оцінка земель. Навчальний посібник. – Літограф. – Дніпропетровськ. – 2016.- 454с.

завантажити
Штучні споруди на автомобільних дорогах, 2004

Штучні споруди на автомобільних дорогах, 2004

Читати далі
X

Бойчук В.С., Кірічек Ю.О., Сергеєв О.С. Штучні споруди на автомобільних дорогах. Підручник. – Дніпропетровськ. – 2004. – 364с.

Сільскогосподарські дороги та майданчики, 2000

Сільскогосподарські дороги та майданчики, 2000

Читати далі
X

Бойчук В.С., Кірічек Ю.О. Сільскогосподарські дороги та майданчики. Підручник. – Урожай. – Київ. – 2000. – 311с.

Методичні вказівки

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 193

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 193

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій»     денної та заочної форм навчання / Укладачі: Кульбака О.М., Ландо Є.О., Бєгічев С.В., Ішутіна Г.С. – Дніпро: ПДАБА, 2023. – 46с.

Методичні вказівки призначені для допомоги студентам при виконанні кваліфікаційної роботи. У методичних вказівках розглянуті питання визначення технічних нормативів.

завантажити
Ґрунтознавство у дорожньому будівництві, до практичних робіт 2022

Ґрунтознавство у дорожньому будівництві, до практичних робіт 2022

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни  «Ґрунтознавство у дорожньому будівництві» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Автомобільні дороги і аеродроми» денної, заочної та дистанційної форм навчання  / Укладачі: Ландо Є.О., Кочан С.М. – Дніпро: ДВНЗ  ПДАБА, 2022. –25 с.

У методичних вказівках подані рекомендації щодо виконання практичних робіт, наведені основні формули, приклади розрахунків, основний довідковий матеріал, що не замінює підручник та іншу технічну літературу, поглиблене самостійне вивчення якої є обов’язковим.

завантажити
Ґрунтознавство у дорожньому будівництві, для контрольної роботи 2022

Ґрунтознавство у дорожньому будівництві, для контрольної роботи 2022

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Ґрунтознавство у дорожньому будівництві» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Автомобільні дороги і аеродроми» заочної та дистанційної форм навчання / Укладачі: Ландо Є.О., Кочан С.М. – Дніпро: ДВНЗ  ПДАБА, 2022. – 42с.

 Методичні вказівки призначені для контрольних робіт з дисципліни «Ґрунтознавство у дорожньому будівництві» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Автомобільні дороги і аеродроми» заочної та дистанційної форм навчання.

завантажити
Інженерна геодезія, для контрольної роботи 2022

Інженерна геодезія, для контрольної роботи 2022

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Інженерна геодезія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» заочної та дистанційної форм навчання/ Укладачі: Ландо Є.О., Кочан С.М. – Дніпро: ДВНЗ  ПДАБА, 2022. – 24с.

Методичні вказівки призначені для допомоги студентам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» під час  виконання контрольної роботи з дисципліни «Інженерна геодезія». У розробку включено структура та зміст контрольної роботи.

завантажити
Ґрунтознавство в землеустрої, до практичних робіт 2022

Ґрунтознавство в землеустрої, до практичних робіт 2022

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни  «Ґрунтознавство в землеустрої» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної, заочної та дистанційної форм навчання  / Укладачі: Ландо Є.О., Кочан С.М. – Дніпро: ДВНЗ  ПДАБА, 2022. –25 с.

У методичних вказівках подані рекомендації щодо виконання практичних робіт, наведені основні формули, приклади розрахунків, основний довідковий матеріал, що не замінює підручник та іншу технічну літературу, поглиблене самостійне вивчення якої є обов’язковим.

завантажити
Ґрунтознавство в землеустрої, для контрольної роботи 2022

Ґрунтознавство в землеустрої, для контрольної роботи 2022

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Ґрунтознавство в землеустрої» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» заочної та дистанційної форм навчання / Укладачі: Ландо Є.О., Кочан С.М. – Дніпро: ДВНЗ  ПДАБА, 2022. – 42с.

Методичні вказівки призначені для контрольних робіт з дисципліни «Ґрунтознавство в землеустрої» для   здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти   спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» заочної та дистанційної форм навчання.

завантажити
Ґрунтознавство в землеустрої, для курсової роботи 2022

Ґрунтознавство в землеустрої, для курсової роботи 2022

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Ґрунтознавство в землеустрої» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної, заочної та дистанційної форм навчання  / Укладачі: Ландо Є.О., Кочан С.М. – Дніпро: ДВНЗ  ПДАБА, 2022. – 42с.

Методичні вказівки призначені для виконання курсової роботи з дисципліни «Ґрунтознавство в землеустрої» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання.

завантажити
Метрологія та стандартизація, для практичних робіт 2022

Метрологія та стандартизація, для практичних робіт 2022

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Метрологія та стандартизація» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Автомобільні дороги і аеродроми» денної, заочної та дистанційної форм навчання / Укладачі: Ландо Є.О., Кочан С.М. – Дніпро: ДВНЗ  ПДАБА, 2022. – 40 с.

У методичних вказівках подані рекомендації щодо виконання практичних робіт, наведені основні формули, приклади розрахунків, основний довідковий матеріал, що не замінює підручник та іншу технічну літературу, поглиблене самостійне вивчення якої є обов’язковим.

завантажити
Метрологія і стандартизація, до самостійної роботи 2022

Метрологія і стандартизація, до самостійної роботи 2022

Читати далі
X

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Метрологія і стандартизація» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Автомобільні дороги і аеродроми» денної, заочної та дистанційної форм навчання / Укладачі: Ландо Є.О., Кочан С.М. – Дніпро: ДВНЗ  ПДАБА, 2022. – 11 с.

Методичні вказівки призначені для допомоги студентам під час самостійної роботи. У розробку включено характеристику дисципліни, зміст навчальної дисципліни, наведений перелік питань до підготовки тестування з лекційного матеріалу, практичних робіт, та самостійної роботи, а також критерії оцінки знань.

завантажити
Метрологія, стандартизація та сертифікація в землеустрої, до самостійної роботи 2022

Метрологія, стандартизація та сертифікація в землеустрої, до самостійної роботи 2022

Читати далі
X

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Метрологія, стандартизація та сертифікація в землеустрої» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної, заочної та дистанційної форм навчання / Укладачі: Ландо Є.О., Кочан С.М. – Дніпро: ДВНЗ  ПДАБА, 2022. – 11 с.

Методичні вказівки призначені для допомоги студентам під час самостійної роботи. У розробку включено характеристику дисципліни, зміст навчальної дисципліни, наведений перелік питань до підготовки тестування з лекційного матеріалу, практичних робіт, та самостійної роботи, а також критерії оцінки знань.

завантажити
Метрологія, стандартизація та сертифікація в землеустрої, для практичних робіт 2022

Метрологія, стандартизація та сертифікація в землеустрої, для практичних робіт 2022

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Метрологія, стандартизація та сертифікація в землеустрої» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної, заочної та дистанційної форм навчання / Укладачі: Ландо Є.О., Кочан С.М. – Дніпро: ДВНЗ  ПДАБА, 2022. – 40с.

У методичних вказівках подані рекомендації щодо виконання практичних робіт, наведені основні формули, приклади розрахунків, основний довідковий матеріал, що не замінює підручник та іншу технічну літературу, поглиблене самостійне вивчення якої є обов’язковим.

завантажити
Механіка земляного полотна та дорожнього одягу, для контрольних робіт 2022

Механіка земляного полотна та дорожнього одягу, для контрольних робіт 2022

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Механіка земляного полотна та дорожнього одягу» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності  192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОПП «Автомобільні дороги і аеродроми» заочної та дистанційної форм навчання / Укладачі: Кірічек Ю.О., Ландо Є.О., Кочан С.М. – Дніпро: ДВНЗ  ПДАБА, 2022. – 31с.

В методичних вказівках наведені приклади розрахунку стійкості схилів земляного полотна, що надасть змогу здобувачам вищої освіти виконати контрольну роботу, виконувати самостійні завдання та придбати навички проектування та розрахунку земляного полотна.

завантажити
Механіка земляного полотна та дорожнього одягу, для практичних робіт 2022

Механіка земляного полотна та дорожнього одягу, для практичних робіт 2022

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Механіка земляного полотна та дорожнього одягу» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності  192 «Будівництво та цивільна інженерія», ОНП «Автомобільні дороги і аеродроми» денної, заочної та дистанційної форм навчання / Укладачі: Кірічек Ю.О., Ландо Є.О., Кочан С.М. – Дніпро: ДВНЗ  ПДАБА, 2022. – 31с.

В методичних вказівках наведені приклади розрахунку механіки земляного полотна, що надасть змогу здобувачам вищої освіти підготуватися до практичних робіт, виконувати самостійні завдання та придбати навички проектування та розрахунку стійкості укосів земляного полотна.

завантажити
Реконструкція автомобільних доріг і аеродромів, 2022

Реконструкція автомобільних доріг і аеродромів, 2022

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Реконструкція автомобільних доріг і аеродромів» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Автомобільні дороги і аеродроми» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Юлія БАЛАШОВА, Віктор ДЕМ’ЯНЕНКО, Олександр ТРЕГУБ – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА. – 2022. – 38 с.

Методичні вказівки призначені для полегшення роботи студентів під час підготовки до практичних занять з дисципліни «Реконструкція автомобільних доріг і аеродромів», набуття знань в галузі реконструкції автомобільних доріг і аеродромів, а також навичок в розробці і прийнятті інженерних рішень.

У методичних вказівках викладено методи реконструкції плану і дорожнього одягу автомобільних доріг, а також методи реконструкції плану аеродрому, штучної злітно-посадкової смуги (ШЗПС) та покриттів аеродромів.

завантажити
Методологія наукових досліджень, 2022

Методологія наукових досліджень, 2022

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Методологія наукових досліджень» для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Автомобільні дороги і аеродроми» денної форми навчання / Укладачі : Кірічек Ю.О., Бєгічев С.В., Могильний С.Г., Трегуб О.В. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА. – 2022. – 12 с.

Методичні вказівки містять основи статистичної обробки результатів досліджень. Наведені поняття про середні величини, варіаційний ряд, ранжований та інтервальний варіаційний ряд, дисперсія, відхилення, коефіцієнт варіації та ін.

завантажити
Землеустрій, 2022

Землеустрій, 2022

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Землеустрій» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання /Укладачі КУЛЬБАКА О. М., АНДРЕЄВА І. Г. – м. Дніпро, ДВНЗ ПДАБА. 2022. – 47 с.

Методичні вказівки призначені для виконання практичних занять студентами ступеня бакалавра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форми навчання з дисципліни «Землеустрій».

У методичних вказівках подані рекомендації щодо виконання практичних занять, наведені основні формули, приклади розрахунків, основний довідковий матеріал, що не замінює підручник та іншу технічну літературу, поглиблене самостійне вивчення якої є обов’язковим.

завантажити
Сучасні технології організації виробництва топографо-геодезичних робіт, 2022

Сучасні технології організації виробництва топографо-геодезичних робіт, 2022

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Сучасні технології організації виробництва топографо – геодезичних робіт» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання / Укладачі: БЄГІЧЕВ С. В., ІШУТІНА Г. С., АНДРЕЄВА І. Г., КОЧАН С. М. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА. – 2022. – 12 с.

Методичні вказівки призначені для допомоги студентам спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» під час практичних занять з дисципліни «Сучасні технології організації виробництва топографо-геодезичних робіт» та включають розрахунок кошторисної вартості у програмі «Кошторис для виконання земельно-кадастрових робіт 2», блок питань із топографо-геодезичних та картографічних робіт при здійсненні землеустрою, перелік основних необхідних відомостей про підприємство, на якому проходили виробничу практику, а також загальні відомості про структуру Держземагенства України.

завантажити
Геоінформаційні системи в дорожньому будівництві, 2022

Геоінформаційні системи в дорожньому будівництві, 2022

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Геоінформаційні системи в дорожньому будівництві» для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Автомобільні дороги і аеродроми» денної форми навчання./ Укладачі: Могильний С.Г., Трегуб О.В., Кочан С.М. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА. – 2022. – 25 с.

Методичні вказівки до виконання практичних занять сприяють закріпленню та поглибленню теоретичних знань, а також набуттю практичних навичок при роботі з інструментарієм програмного продукту географічної інформаційної системи ArcView. Надана інформація щодо редагуванню карт, таблиць, зображень, створення діаграм, роботі з базою даних та налаштуванню програми, що дозволяє оволодіти основними можливостями програми.

завантажити
Землеустрій, 2022

Землеустрій, 2022

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Землеустрій» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання /Укладачі КУЛЬБАКА О. М., АНДРЕЄВА І. Г. – м. Дніпро, ДВНЗ ПДАБА. 2022. – 47 с.

Методичні вказівки призначені для виконання курсової роботи студентами ступеня бакалавра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форми навчання з дисципліни «Землеустрій».

У методичних вказівках подані рекомендації щодо виконання курсової роботи, наведені основні формули, приклади розрахунків, основний довідковий матеріал, що не замінює підручник та іншу технічну літературу, поглиблене самостійне вивчення якої є обов’язковим.

завантажити
Територіальний землеустрій, 2022

Територіальний землеустрій, 2022

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Територіальний землеустрій» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» заочної форми навчання / Укладачі КУЛЬБАКА О. М., АНДРЕЄВА І. Г., ФЕНЕНКО В. І. – м. Дніпро, ДВНЗ ПДАБА. 2022. – 29 с.

Методичні вказівки призначені для виконання контрольної роботи студентами ступеня бакалавра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» заочної форми навчання з дисципліни «Територіальний землеустрій».

У методичних вказівках подані рекомендації щодо виконання контрольної роботи, наведені основні формули, приклади розрахунків, основний довідковий матеріал, що не замінює підручник та іншу технічну літературу, поглиблене самостійне вивчення якої є обов’язковим.

завантажити
Спецкурс з інженерної геодезії, 2022

Спецкурс з інженерної геодезії, 2022

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Спецкурс з інженерної геодезії» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Автомобільні дороги і аеродроми» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Дем’яненко В. В., Бегічєв С. В., Балашова Ю. Б. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА. – 2022. – 24с.

Методичні вказівки призначені для допомоги студентам у виконанні курсової роботи з дисципліни «Спецкурс з інженерної геодезії». Надані рекомендації щодо виконання курсової роботи, наведені основні формули, приклади розрахунків.

завантажити
Реконструкція автомобільних доріг і аеродромів, 2022

Реконструкція автомобільних доріг і аеродромів, 2022

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Реконструкція автомобільних доріг і аеродромів» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Автомобільні дороги і аеродроми» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Юлія БАЛАШОВА, Віктор ДЕМ’ЯНЕНКО, Олександр ТРЕГУБ – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА. – 2022. – 33 с.

Методичні вказівки призначені для полегшення роботи студентів під час виконання курсової та дипломної роботи, набуття знань в галузі реконструкції аеродромів та навичок в розробці і прийнятті інженерних рішень.

У методичних вказівках викладено метод «ACN-PCN» оцінки несучої здатності аеродромних покриттів, за допомогою якого можна визначити можливість експлуатації аеродромних покриттів різними типами повітряних суден до реконструкції і після неї. Наведено методи розрахунку конструкцій підсилення покриттів жорсткого, нежорсткого і змішаного типів асфальто-, цементо-, армобетонні.

завантажити
Модернізація, реконструкція та ремонтно-відновлювальні роботи в дорожньому будівництві, 2022

Модернізація, реконструкція та ремонтно-відновлювальні роботи в дорожньому будівництві, 2022

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Модернізація, реконструкція та ремонтно-відновлювальні роботи в дорожньому будівництві» для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Автомобільні дороги і аеродроми» заочної форми навчання/ Укладачі: Дем’яненко В.В., Балашова Ю. Б., Кочан С.М. – Дніпро: ПДАБА, 2022. – 13 с.

Методичні вказівки призначені для полегшення виконання студентами спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» контрольної роботи з дисципліни. Визначені мета та завдання заняття, його структурний зміст, порядок виконання.

завантажити
Моніторинг технічного стану об’єктів транспортної інфраструктури, 2019

Моніторинг технічного стану об’єктів транспортної інфраструктури, 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Моніторинг технічного стану об’єктів транспортної інфраструктури» для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Кірічек Ю. О., Ландо Є. О.– Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 44 с.

Методичні вказівки призначені для практичних занять студентам ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форми навчання з дисципліни «Моніторинг технічного стану об’єктів транспортної інфраструктури».

У методичних вказівках подані рекомендації щодо виконання практичних занять, наведені основні формули, приклади розрахунків, основний довідковий матеріал, що не замінює підручник та іншу технічну літературу, поглиблене самостійне вивчення якої є обов’язковим.

Геодезія та землеустрій для магістрів виконання дипломної роботи, 2018

Геодезія та землеустрій для магістрів виконання дипломної роботи, 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів ступеня магістра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Кірічек Ю. О., Могильний С. Г., Кульбака О. М., Бєгічев С. В., Фененко В. І., Ландо Є. О., Ішутіна Г. С. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 43 с.

У методичних вказівках подані рекомендації щодо виконання дипломної роботи, наведені основні вимоги, структура, правила оформлення, підготовка та процедура захисту,  критерії оцінки та  орієнтовний перелік тем дипломної роботи.

завантажити
Виконання практичних робіт з дисципліни «Оцінка земель» , 2018

Виконання практичних робіт з дисципліни «Оцінка земель» , 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Оцінка земель» для студентів ступеня магістра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Кірічек Ю. О., Ландо Є. О.– Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 48 с.

Методичні вказівки призначені для виконання практичних робіт студентами ступеня магістра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форми навчання з дисципліни «Оцінка земель».

У методичних вказівках подані рекомендації щодо виконання практичних робіт, наведені основні формули, приклади розрахунків, основний довідковий матеріал, що не замінює підручник та іншу технічну літературу, поглиблене самостійне вивчення якої є обов’язковим.

завантажити
Виконання курсової роботи з дисципліни «Оцінка земель», 2018

Виконання курсової роботи з дисципліни «Оцінка земель», 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Оцінка земель» для студентів ступеня магістра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Кірічек Ю. О., Ландо Є. О.– Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 40 с.

 

Методичні вказівки призначені для допомоги студентами ступеня магістра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форми навчання у виконанні курсової роботи «Оцінка земель» і містять завдання на виконання курсової роботи, загальні положення оцінки земель, порядок проведення грошової оцінки земель: підготовчі роботи, земле-оціночну структуризацію населеного пункту, виділення земле-оціночних районів, встановлення меж економіко-планувальних зон та визначення коефіцієнта місця розташування земельної ділянки, визначення функціональних та локальних факторів в межах економіко-планувальних зон, грошову оцінку забудованих територій та земель сільськогосподарського  призначення, список використаної літератури.

завантажити
Самостійна робота з дисципліни «Оцінка земель», 2018

Самостійна робота з дисципліни «Оцінка земель», 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Оцінка земель» для студентів ступеня магістра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Кірічек Ю. О., Ландо Є. О.– Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 19 с.

Методичні вказівки призначені для допомоги студентам під час самостійної роботи. У розробку включено характеристику дисципліни, зміст навчальної дисципліни, наведений перелік питань до підготовки модулю з лекційного матеріалу, практичних робіт, та самостійної роботи, а також критерії оцінки знань.

завантажити
Сучасні конструкційні матеріали для дорожнього одягу і ресурсозберігаючі методи при проектуванні автомобільних доріг та аеродромів, 2017

Сучасні конструкційні матеріали для дорожнього одягу і ресурсозберігаючі методи при проектуванні автомобільних доріг та аеродромів, 2017

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання практичних робіт «Сучасні конструкційні матеріали для дорожнього одягу і ресурсозберігаючі методи при проектуванні автомобільних доріг та аеродромів» для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. Частина 2. «Ресурсозберігаючі методи при проектуванні автомобільних доріг та аеродромів» / Укладачі: Дем’яненко В. В., Балашова Ю. Б., Трегуб О. В. –  Дніпро: ДВНЗ ПДАБА. –  2017. – 25с.

Методичні вказівки призначені для виконання практичних робіт з дисципліни «Ресурсозберігаючі методи при проектуванні автомобільних доріг та аеродромів» для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання / У методичних вказівках наведені методи розрахунку дорожнього одягу, укосу земляного полотна, основи, що забезпечують ресурсозберігаюче проектування автомобільних доріг та аеродромів.

Збірники наукових праць

?>
вверх