?>

Підручники та навчальні посібники

Оцінка земель, 2016

Оцінка земель, 2016

Читати далі
X

Кірічек Ю.О. Оцінка земель. Навчальний посібник. – Літограф. – Дніпропетровськ. – 2016.- 454с.

Штучні споруди на автомобільних дорогах, 2004

Штучні споруди на автомобільних дорогах, 2004

Читати далі
X

Бойчук В.С., Кірічек Ю.О., Сергеєв О.С. Штучні споруди на автомобільних дорогах. Підручник. – Дніпропетровськ. – 2004. – 364с.

Сільскогосподарські дороги та майданчики, 2000

Сільскогосподарські дороги та майданчики, 2000

Читати далі
X

Бойчук В.С., Кірічек Ю.О. Сільскогосподарські дороги та майданчики. Підручник. – Урожай. – Київ. – 2000. – 311с.

Методичні вказівки

Геодезія та землеустрій для магістрів виконання дипломної роботи, 2018

Геодезія та землеустрій для магістрів виконання дипломної роботи, 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів ступеня магістра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Кірічек Ю. О., Могильний С. Г., Кульбака О. М., Бєгічев С. В., Фененко В. І., Ландо Є. О., Ішутіна Г. С. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 43 с.

У методичних вказівках подані рекомендації щодо виконання дипломної роботи, наведені основні вимоги, структура, правила оформлення, підготовка та процедура захисту,  критерії оцінки та  орієнтовний перелік тем дипломної роботи.

завантажити
Виконання практичних робіт з дисципліни «Оцінка земель» , 2018

Виконання практичних робіт з дисципліни «Оцінка земель» , 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Оцінка земель» для студентів ступеня магістра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Кірічек Ю. О., Ландо Є. О.– Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 48 с.

Методичні вказівки призначені для виконання практичних робіт студентами ступеня магістра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форми навчання з дисципліни «Оцінка земель».

У методичних вказівках подані рекомендації щодо виконання практичних робіт, наведені основні формули, приклади розрахунків, основний довідковий матеріал, що не замінює підручник та іншу технічну літературу, поглиблене самостійне вивчення якої є обов’язковим.

завантажити
Виконання курсової роботи з дисципліни «Оцінка земель», 2018

Виконання курсової роботи з дисципліни «Оцінка земель», 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Оцінка земель» для студентів ступеня магістра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Кірічек Ю. О., Ландо Є. О.– Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 40 с.

 

Методичні вказівки призначені для допомоги студентами ступеня магістра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форми навчання у виконанні курсової роботи «Оцінка земель» і містять завдання на виконання курсової роботи, загальні положення оцінки земель, порядок проведення грошової оцінки земель: підготовчі роботи, земле-оціночну структуризацію населеного пункту, виділення земле-оціночних районів, встановлення меж економіко-планувальних зон та визначення коефіцієнта місця розташування земельної ділянки, визначення функціональних та локальних факторів в межах економіко-планувальних зон, грошову оцінку забудованих територій та земель сільськогосподарського  призначення, список використаної літератури.

завантажити
Самостійна робота з дисципліни «Оцінка земель», 2018

Самостійна робота з дисципліни «Оцінка земель», 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Оцінка земель» для студентів ступеня магістра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Кірічек Ю. О., Ландо Є. О.– Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 19 с.

Методичні вказівки призначені для допомоги студентам під час самостійної роботи. У розробку включено характеристику дисципліни, зміст навчальної дисципліни, наведений перелік питань до підготовки модулю з лекційного матеріалу, практичних робіт, та самостійної роботи, а також критерії оцінки знань.

завантажити

Збірники наукових праць

?>
вверх