Предмет «Геодезія» викладався з 1926 р. у Катеринославському вечірньому робітничому будівельному технікумі, на базі якого у 1936 році був створений Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, У 1947 р. відбувся розподіл кафедр по факультетам і кафедра геодезії увійшла до складу будівельного факультету. Пізніше дисципліна «Геодезія» викладалася на кафедрі основ, фундаментів і геодезії. З 28 серпня 1954 року виділена окремо кафедра геодезії у складі інституту, очолив її канд. тех. наук доцент І. П. Григоров, який пізніше був ректором інституту у 1961–1964 роках.

Кафедра швидко розвивалася, у 1965–1980 рр. при кафедрі функціонувала Лабораторія спостережень за осіданнями будівель і споруд, загальна кількість співробітників збільшилася до 22 осіб. З 1960 по 1980 р. кафедра була базовою серед вишів України з методичної роботи. У 1964 р. кафедра визначена головною з методичної роботи в Україні, Білорусії та Молдові. У 1972 р. Всесоюзною нарадою з дослідження осідань будинків і споруд та Головною радою з геодезії кафедра визначена головною з проблем досліджень осідань і деформацій будівель і споруд. У 1972 р. на базі кафедри була організована міжнародна конференція «Геодезичні спостереження за осіданнями будівель та споруд».

Новий етап у розвитку кафедри розпочався з відкриттям в академії спеціальності «Будівництво автомобільних доріг і аеродромів», за якою кафедра була визначена випускаючою і з 1 вересня 1999 р. отримала назву кафедра «Будівництва автомобільних доріг та геодезії». Були ліцензовані рівні бакалавра, спеціаліста та магістра за спеціальністю «Будівництво автомобільних доріг та аеродромів». Викладачі кафедри підготували 262 бакалаврів та 320 спеціалістів, 36 магістрів. З метою поглиблення інтеграції вишу та розширення впровадження досліджень науки у виробництво 1 жовтня 1999 р. на базі Дніпропетровської філії «Укрдіпродор-Дніпродіпродор»   Проектного інституту “Укрдіпродор” організована філія кафедри, яка працює і зараз. До навчального процесу залучено висококваліфікованих спеціалістів, які мають багаторічні виробничі навички, забезпечено можливість використання бази проектного інституту для проведення навчального процесу, виробничих, переддипломних практик, науково-дослідницьких робіт магістрів та аспірантів, а також для підготовки та підвищення кваліфікації викладачів.

У 2004 р. на кафедрі відкрито ще одну нову спеціальність  «Землевпорядкування і кадастр», з 1 вересня того року кафедра носить назву «Землевпорядкування, будівництва автодоріг та геодезії». Склад кафедри збільшився до 23 осіб і включає 2 доктора наук, 8 доцентів, 3 асистенти, одного аспіранта та 10 інженерів і магістрів. Кафедра проводить денну та заочну форму навчання рівня бакалавр та магістр за спеціальністю «Геодезія та землеустрій», було відкрито аспірантуру за спеціальністю 05.24.04 «Кадастр і моніторинг земель». До навчального процесу залучені висококваліфіковані фахівці Державного підприємства «Дніпровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», Головного Управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області та ДРФ ДП «Центр державного земельного кадастру».

П’ять викладачів кафедри за останні роки захистили кандидатські дисертації. Над докторськими дисертаціями зараз працюють три співробітники кафедри, а над кандидатськими — чотири. Наукові напрями роботи кафедри спрямовані на дослідження деформацій фундаментів атомних, теплових електростанцій; наукове обґрунтування геодезичного моніторингу на техногенно-навантажених територіях; ресурсозберігаючі методи проектування фундаментів на дії статичних та динамічних навантажень у дорожньому будівництві; розвиток нелінійних методів розрахунку осідань фундаментів; інформаційні системи державного земельного кадастру. Під керівництвом завідувача кафедри, докт. техн. наук., проф. Ю.О. Кірічека захищено три кандидатські дисертації. Проведено 20 науково-технічних конференцій національного масштабу.

Співробітники кафедри є авторами двох підручників та навчального посібника для вищих навчальних закладів, п’яти монографій, за останні десять років опублікували понад 200 наукових статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях, отримали 25 патентів України, розробили 235 методичних видань для студентів за тематикою кафедри.

При кафедрі у липні 1998 р. відкрито Інститут експертизи, проектування та вишукувань. До роботи інституту залучалося близько 50 працівників академії. Отримано необхідні ліцензії та кваліфікаційні сертифікати для виконання геодезичних та топографічних робіт, спеціальних видів робіт у будівництві, оцінки майна та майнових прав. Кафедра за науково-дослідною роботою щорічно посідала  ІІ–ІІІ місця серед 39 кафедр академії. Виконані сотні робіт із геодезичних спостережень, інженерно-технічних обстежень та розробки рекомендацій щодо подальшої експлуатації будівель та споруд, проектів та оцінок цілісних майнових комплексів заводів, фабрик, комбінатів, інших промислових та комерційних об’єктів за програмою приватизації в Україні.

За період роботи кафедри її очолювали: канд. техн. наук., доц. І.П.Григоров (1954–1971), канд. техн. наук., доц. О. І. Горюнов (1871–1977), канд. техн. наук., доц. А. О. Перепєчкін (1977–1984), д.т.н., проф. І. Л. Комов (1984–1989), канд. техн. наук., доц. М. П. Рева (1989–1999), докт. техн. наук., проф. Ю. О. Кірічек (1999–2022), з 17.05.2022р. до завершення воєнного стану тимчасово виконуючим обов’язки завідувача кафедри призначено  канд.техн.наук., доц. Ландо Євгена Олександровича.

 

?>
вверх