Анкетування, результати опитування здобувачів вищої освіти та роботодавців, дистанційні курси кафедри

Моніторинг очікувань серед здобувачів вищої освіти першого року навчання

Шановний студент! З метою покращення якості освітніх послуг, просимо Вас відповісти АНОНІМНО на запитання.

Анкета - опитування для стейкхолдерів з метою удосконалення ОП "Геодезія і землеустрій"

З метою удосконалення навчальних програм фахової підготовки здобувачів вищої освіти та поліпшення якості освітніх послуг кафедра автомобільних доріг, геодезії і землеустрою ПДАБА проводить опитування серед існуючих та потенційних роботодавців.

Опитування здобувачів вищої освіти ПДАБА щодо якості викладання освітніх компонентів

Опитування здобувачів вищої освіти ПДАБА щодо якості викладання освітніх компонентів на ОПП та ОНП «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»

Геодезія

ЗУК18

контент лекцій, методичні вказівки з виконання лабораторних та практичних робіт, методичні вказівки з курсової роботи, перелік питань з курсової роботи, підручник, питання для самостійної роботи

Геоінформаційни системи та бази даних

Група ЗУК-17

Конспект лекцій з курсу (презентація)

Державний земельний кадастр

ЗУК-17 ЗУК-18

Папка "Лекції по темам", Методичні вказівки до виконання курсової роботи, Практичні завдання 4,5,6 ; Тестові завдання з дисципліни, плановий матеріал до практичних 4, 5

Електронні геодезичні прилади

ЗУК18

підручник, презентації лекцій, методичні вказівки з виконання практичних робіт, методичні вказівки для самостійної роботи заочників, питання для самостійної роботи

Землевпорядні проектування і вишукування

ЗУК17,18ст

конспект лекцій, завдання для курсової роботи, методичні рекомендації, програмне забеспечення "Spliterw", додаток до роботі з програмнім забеспеченням

Інженерна геодезія

Групи БЦІ-19, ТГПВ-19, ВВ-19

Лекції, работа по практиці, розрахунково-графічні роботи, питання контролю, приклад тестів, техкартою з планом і літературою

Інженерна підготовка територій (Основи геодезії)

АРХ-19-1, 2, 3, 4п , 5п

Конспект лекцій

Моніторинг технічного стану об’єктів транспортної інфраструктури

АДА-19мн, АДА-19мп

Навчальний контент, питання до контролів та самоконтролю, методичні вказівки до виконання практичних робіт, література

Модернізація, реконструкція та ремонтно-відновлювальні роботи в дорожньому будівництві

АДА-19мн, АДА-19мп

Навчальний контент, питання до контролів та самоконтролю, методичні вказівки до виконання практичних робіт, література

Метрологія, стандартизація і сертифікація в землеустрій

Група ЗУК-16

Лекції, работа по практиці, реферат з контролю знань, питання контролю, приклад тестів, техкартою з планом і літературою

Комп’ютерні методи проектування об’єктів транспортної інфраструктури

АДА-19мн, АДА-19мп, АДАз-19мп

Конспект лекцій, методичні вказівки до виконання практичних робіт, питання для самоконтролю зі списком рекомендованої літератури

Оцінка та управління нерухомістю

Група ЗУК-16

Конспект лекції, книжка, практичні завдання, реферат по роботі, приклад оформлення звіту по квартирі і звіту по комерц. нерухомості

Основі управління земельними ресурсами

МГБ-16,17ст

конспект лекцій

Організація та безпека руху на автомобільних дорогах

АДА-19мн

Навчальний контент, питання до контролів та самоконтролю, методичні вказівки до виконання практичних робіт, література

Оцінка земель

Група ЗУК-19МП

Лекції (підручник), перелік практичних занять, работа по практиці, реферат по курсовому проекту, завдання на курсової, програма Земпро

Проектування автомобільних доріг та аеродромів

АДА-16

Конспект лекцій, методичні вказівки до виконання практичних робіт, методичні вказівки до виконання курсового проекту (частини 1, 2), приклад розрахунку транспортної розв'язки, питання для самоконтролю зі списком рекомендованої літератури

Ресурсозберігаючі методи при проектуванні автомобільних доріг та аеродромів

АДА-18мн

Навчальний контент, завдання для самостійної роботи, методичні вказівки

Реконструкція автомобільних доріг та аеродромів

АДА-16, АДАз-15

Конспект лекцій, методичні вказівки до виконання практичних робіт, методичні вказівки до виконання курсової роботи, питання для самоконтролю зі списком рекомендованої літератури

Сучасні конструкційні матеріали дорожнього одягу

АДА-19мн, АДА-19мп

Навчальний контент, питання до контролів та самоконтролю, методичні вказівки до виконання практичних робіт, література

Спецкурс з проектування і реконструкції автомобільних доріг та аеродромів.

АДА-18мн, АДА-19мн, АДА-19мп, АДАз-19мп

Конспект лекцій за І, ІІ та ІІІ семестри; методичні вказівки до виконання практичних робіт за І, ІІ та ІІІ семестри; методичні вказівки до виконання курсових проектів у І та ІІ семестрах; методичні вказівки до виконання курсової роботи у ІІІ семестрі; питання для самоконтролю (І, ІІ та ІІІ семестри) зі списком рекомендованої літератури.

Сталий розвиток міст та девелопмент нерухомості

ЗУК-19мп, ЗУКз-19мп

Конспект лекцій, методичні вказівки до виконання практичних робіт, методичні вказівки для виконання контрольних робіт для заочної форми навчання, питання для самоконтролю зі списком рекомендованої літератури.

Супутникова геодезія

Група ЗУК-17

Конспект лекцій з курсу (презентація)

Сучасні технології топографо-геодезичних робіт

ЗУК16

конспект лекцій, методичні вказівки з виконання практичних робіт, методичні вказівки для самостійної роботи, Збірник норм та розцінок для розрахунку кошторісу

Теорія опрацювання геодезичних вимірів

Група ЗУК-18

Конспект лекцій з курсу (ворд)

Територіальній землеустрій

ЗУК16,17ст

конспект лекцій

Топографія

ЗУК19

підручник, методичні вказівки з виконання лабораторних робіт, методичні вказівки з курсової роботи, перелік питань з курсової роботи, питання для самостійної роботи

Топографічне та землевпорядне комп’ютерне креслення

ЗУК19

підручник, конспект лекцій, методичні вказівки з виконання практичних робіт, СОУ Умовні топографічні позначення

Фотограмметрія та дистанційне зондування

ЗУК17

контент лекцій, методичні вказівки з виконання лабораторних робіт, фотознімки, програма Delta32 для виконання лабораторних робіт, підручник, питання для самостійної роботи

?>
вверх