Підручники та навчальні посібники

Оцінка земель, 2016

Оцінка земель, 2016

Читати далі
X

Кірічек Ю.О. Оцінка земель. Навчальний посібник. – Літограф. – Дніпропетровськ. – 2016.- 454с.

завантажити
Штучні споруди на автомобільних дорогах, 2004

Штучні споруди на автомобільних дорогах, 2004

Читати далі
X

Бойчук В.С., Кірічек Ю.О., Сергеєв О.С. Штучні споруди на автомобільних дорогах. Підручник. – Дніпропетровськ. – 2004. – 364с.

Сільскогосподарські дороги та майданчики, 2000

Сільскогосподарські дороги та майданчики, 2000

Читати далі
X

Бойчук В.С., Кірічек Ю.О. Сільскогосподарські дороги та майданчики. Підручник. – Урожай. – Київ. – 2000. – 311с.

Методичні вказівки

Моніторинг технічного стану об’єктів транспортної інфраструктури, 2019

Моніторинг технічного стану об’єктів транспортної інфраструктури, 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Моніторинг технічного стану об’єктів транспортної інфраструктури» для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Кірічек Ю. О., Ландо Є. О.– Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 44 с.

Методичні вказівки призначені для практичних занять студентам ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форми навчання з дисципліни «Моніторинг технічного стану об’єктів транспортної інфраструктури».

У методичних вказівках подані рекомендації щодо виконання практичних занять, наведені основні формули, приклади розрахунків, основний довідковий матеріал, що не замінює підручник та іншу технічну літературу, поглиблене самостійне вивчення якої є обов’язковим.

Геодезія та землеустрій для магістрів виконання дипломної роботи, 2018

Геодезія та землеустрій для магістрів виконання дипломної роботи, 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів ступеня магістра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Кірічек Ю. О., Могильний С. Г., Кульбака О. М., Бєгічев С. В., Фененко В. І., Ландо Є. О., Ішутіна Г. С. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 43 с.

У методичних вказівках подані рекомендації щодо виконання дипломної роботи, наведені основні вимоги, структура, правила оформлення, підготовка та процедура захисту,  критерії оцінки та  орієнтовний перелік тем дипломної роботи.

завантажити
Виконання практичних робіт з дисципліни «Оцінка земель» , 2018

Виконання практичних робіт з дисципліни «Оцінка земель» , 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Оцінка земель» для студентів ступеня магістра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Кірічек Ю. О., Ландо Є. О.– Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 48 с.

Методичні вказівки призначені для виконання практичних робіт студентами ступеня магістра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форми навчання з дисципліни «Оцінка земель».

У методичних вказівках подані рекомендації щодо виконання практичних робіт, наведені основні формули, приклади розрахунків, основний довідковий матеріал, що не замінює підручник та іншу технічну літературу, поглиблене самостійне вивчення якої є обов’язковим.

завантажити
Виконання курсової роботи з дисципліни «Оцінка земель», 2018

Виконання курсової роботи з дисципліни «Оцінка земель», 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Оцінка земель» для студентів ступеня магістра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Кірічек Ю. О., Ландо Є. О.– Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 40 с.

 

Методичні вказівки призначені для допомоги студентами ступеня магістра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форми навчання у виконанні курсової роботи «Оцінка земель» і містять завдання на виконання курсової роботи, загальні положення оцінки земель, порядок проведення грошової оцінки земель: підготовчі роботи, земле-оціночну структуризацію населеного пункту, виділення земле-оціночних районів, встановлення меж економіко-планувальних зон та визначення коефіцієнта місця розташування земельної ділянки, визначення функціональних та локальних факторів в межах економіко-планувальних зон, грошову оцінку забудованих територій та земель сільськогосподарського  призначення, список використаної літератури.

завантажити
Самостійна робота з дисципліни «Оцінка земель», 2018

Самостійна робота з дисципліни «Оцінка земель», 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Оцінка земель» для студентів ступеня магістра спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Кірічек Ю. О., Ландо Є. О.– Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 19 с.

Методичні вказівки призначені для допомоги студентам під час самостійної роботи. У розробку включено характеристику дисципліни, зміст навчальної дисципліни, наведений перелік питань до підготовки модулю з лекційного матеріалу, практичних робіт, та самостійної роботи, а також критерії оцінки знань.

завантажити
Сучасні конструкційні матеріали для дорожнього одягу і ресурсозберігаючі методи при проектуванні автомобільних доріг та аеродромів, 2017

Сучасні конструкційні матеріали для дорожнього одягу і ресурсозберігаючі методи при проектуванні автомобільних доріг та аеродромів, 2017

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання практичних робіт «Сучасні конструкційні матеріали для дорожнього одягу і ресурсозберігаючі методи при проектуванні автомобільних доріг та аеродромів» для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. Частина 2. «Ресурсозберігаючі методи при проектуванні автомобільних доріг та аеродромів» / Укладачі: Дем’яненко В. В., Балашова Ю. Б., Трегуб О. В. –  Дніпро: ДВНЗ ПДАБА. –  2017. – 25с.

Методичні вказівки призначені для виконання практичних робіт з дисципліни «Ресурсозберігаючі методи при проектуванні автомобільних доріг та аеродромів» для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання / У методичних вказівках наведені методи розрахунку дорожнього одягу, укосу земляного полотна, основи, що забезпечують ресурсозберігаюче проектування автомобільних доріг та аеродромів.

Збірники наукових праць

?>
вверх