Силабуси навчальних дисциплiн

Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

2019

ЗВ.1.01 19 УП Інтелектуальна власніст


ПВ.1.03 19 УП Управління проектами


ПВ.2.03 19 УП Управління нерухомістю


ПН.05 19 УП Сучасні методи контролю властивостей будівельних матеріалів


ПВ.2.02 19 У Спецкурс зі зведення будівель,споруд та об'єктів цивільної інженерії


ПВ.2.06 19 УП Особливості використання


ЗВ.1.02 19 УП Нормативноправовве забезпечення


ПВ.2.05 19 УП Матеріальнотехнііче забезпечення в будівництві


ПВ.1.08 19 УП Аналіз та фіз-мат моделювання у БМ


ПВ.1.07 19 УП Прогресивні технології


ПВ.1.06 19 УП Інтелектуальні системи виготовлення БЗБВК


ПН.02 19 УП Охорона праці в галузі


ПН.03 19 УП Проектування та реконструкція підприємств з виробництва БМ


ПН.07 19 УП Мобільне виробництво ЗБК


ПВ.1.02 19 УП Методологія наукових досліджень


ЗН.01 19 УП Наукова іноземна мова


ПВ.2.07 19 УП технологія виготовлення та застосування СБС


ПН.06 19 УП Технологія виробництва та використання добавок


ПН.04 19 УП Енергозбереження та енергоаудит


ПН.08 19 УП Основи теорії багатопараметричногоскладу бетону


ПН.01 19 УП Модернізація, реконструкція та ремонтно - відновлювані роботи в будівництві та цивільній інженерії


ПВ.1.01 19 УП Нанотехнології та наноматеріали у БМ


ПВ.2.04 19 УП Експлуатація споруд вирбничого призначення


2018

Енергоресурсозбереження та енергоаудит


Сучасні методи контролю властивостей будівельних матеріалів


Технологія мобільного виробництва збірних ЗБК


Чисельні методи в інженерних розрахунках


Управління проектами


Управління нерухомістю


Технологія експлуатації споруд виробничого призначення


Технологія виробництва та використання матеріалів спеціального призначення


Технологія виробництва та використання добавок


Технологічні стадії будівельного виробництва


Сучасні ресурсозберігаючі технології виробництва будівельних матеріалів


Сучасні напрями розвитку будівельної галузі та інженерного забезпечення


Сучасна економічна глобалізація


Спецкурс зі зведення будівель, споруд та об'єктів цивільної інженерії


Проектування та реконструкція підприємств з виробництва будівельних матеріалів.


Охорона праці в галузі


Наукові дослідження в галузі будівельних матеріалів


Наноматеріали в будівельному матеріалознавстві


Модернізація, реконструкція та ремонтно-відновлювальні роботи в будівництві та цивільній інженерії


Методологія наукових досліджень


Методика викладання у вищій школі


Матеріально-технічне забезпечення будівництва


Інтелектуальні системи управління виготовленням бетонної суміші


Інтелектуальна власність


Забезпечення будівель та споруд обладнанням теплогазопостачання та вентиляції


Наукова іноземна мова


Педагогіка вищої школи


Прогресивні технології виробництва будівельних матеріалів


Інноваційні технології виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій


?>
вверх