Силабуси навчальних дисциплiн

Водопостачання та водовідведення

nahorna.olena@pgasa.dp.ua

Дисципліни

Інтелектуальна власність


Модернізація, реконструкція та ремонтно-відновлювальні роботи в цивільній інженерії


Модернізація, реконструкція та ремонтно-відновлювальні роботи в цивільній інженерії


Інтелектуальна власність


Кошторисна справа


Управління якістю


Технологічне регулювання систем водопостачання та водовідведення


Сучасні технології підготовки питної води


Сучасна економічна глобалізація


Спеціальні системи та технології водопостачання та водовідведення


Прогресивні напрямки розвитку водогосподарського комплексу


Обробка води в системах зворотного водопостачання


Мембранні технології в очистці природних та стічних вод


Матеріально-технічне забезпечення в будівництві


Методика наукових досліджень, ліцензування і патентування наукової продукції


Охорона праці в галузі


Управління проектами


Водопостачання та водовідведення промислових підприємств


Енергоресурсозбереження та аудит


Налагодження, пуск, експлуатація інженерних мереж. Диспетчеризація


Наукова іноземна мова


Очистка промислових стічних вод


Сучасні ресурсозберігаючі технології в системах водопостачання та водовідведення


Інтенсифікація та реконструкція систем водопостачання та водовідведення


?>
вверх