Підручники та навчальні посібники

Методичні вказівки

До виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» освітньо-наукової програми «Архітектура та містобудування», 2022

До виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» освітньо-наукової програми «Архітектура та містобудування», 2022

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» освітньо-наукової програми «Архітектура та містобудування» / Укладачі: Харченко К. С., Малиновська Т. С., Суворова Т. О. –  Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2022. – 22с.

У методичних вказівках наведені рекомендації щодо методики послідовного вирішення науково-дослідницьких та професійно-творчих завдань в процесі виконання атестаційної магістерської (наукової) роботи. Методичні вказівки призначені для студентів 2 курсу магістратури архітектурного факультету.

завантажити
До виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» освітньо-професійної програми «Архітектура та містобудування», 2021

До виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» освітньо-професійної програми «Архітектура та містобудування», 2021

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» освітньо-професійної програми «Архітектура та містобудування» / Укладачі: Харченко К. С., Малиновська Т. С., Суворова Т. О. –  Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2021. -21 с.

У методичних вказівках наведені рекомендації щодо методики послідовного вирішення науково-дослідницьких та професійно-творчих завдань в процесі виконання атестаційної магістерської роботи. Методичні вказівки призначені для студентів 2 курсу магістратури архітектурного факультету.

завантажити
До виконання кваліфікаційного проєкту здобувачів ступеня бакалавр спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та вечірньої форм навчання, 2022

До виконання кваліфікаційного проєкту здобувачів ступеня бакалавр спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та вечірньої форм навчання, 2022

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційного проєкту здобувачів ступеня бакалавр спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та вечірньої форм навчання / Укладачі: Харченко К. С., Малиновська Т. С., Суворова Т. О. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2022. – 20 с.

У методичних вказівках наведені рекомендації щодо виконання кваліфікаційної роботи бакалавра. Методичні вказівки призначені для студентів 4-го курсу архітектурного факультету денної та вечірньої форм навчання.

завантажити
Громадсько-суспільний простір в міському середовищі, 2021

Громадсько-суспільний простір в міському середовищі, 2021

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання макету інтер’єру для курсової роботи «Громадсько-суспільний простір в міському середовищі» з дисципліни «Архітектурне проектування» для студентів ступеня бакалавр спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання / Укладачі: Суворова Т. О., Славінська О. О., Харченко К.С. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА,  2021.- 21 с.

 Методичні вказівки підготовлені для студентів ступеня бакалавр спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання.
У методичних вказівках даються загальні положення щодо виконання макету інтер’єру з проекту «Громадсько-суспільний простір в міському середовищі»».

завантажити
Ресторан на 100 місць, 2020

Ресторан на 100 місць, 2020

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Ресторан на 100 місць» з дисципліни «Архітектурне проектування» для студентів ступеня бакалавр спеціальності 191  «Архітектура та містобудування» денної форми навчання/ Укладачі: Харченко К. С., Славінська О. О., Суворова Т. О.  – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020. – 19 с.

Методичні вказівки підготовлені для студентів 3 курсу архітектурного факультету для виконання курсового проекту «Ресторан на 100 місць» з дисципліни «Архітектурне проектування» для студентів ступеня бакалавр. В методичних вказівках надано загальні положення та рекомендації щодо розробки архітектурного проекту «Ресторан на 100 місць», враховуючи міське та природне середовище.

завантажити
Дизайн інтер’єру квартири, 2022

Дизайн інтер’єру квартири, 2022

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсової роботи за темою «Дизайн інтер’єру квартири» з дисципліни «Дизайн архітектурного середовища» для студентів спеціальності 191  «Архітектура та містобудування» денної форми навчання / Укладачі: Суворова Т. О., Малиновська Т.С. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА,  2022 – 26 с.

Методичні вказівки підготовлені для студентів IV курсу архітектурного факультету ступеня бакалавр спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання.
У методичних вказівках даються загальні положення щодо виконання курсової роботи «Дизайн інтер’єру квартири».

завантажити
Дизайн інтер’єру суспільно-культурного центру, 2021

Дизайн інтер’єру суспільно-культурного центру, 2021

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Дизайн інтер’єру суспільно-культурного центру» (на прикладі клубної будівлі) для студентів ступеня бакалавр спеціальності 191  «Архітектура та містобудування» денної форми навчання/ Укладачі: Харченко К. С., Славинська О. О., Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2021. – 20 с.

У методичних  вказівках наведені рекомендації студентам денної форми навчання 3 курсу архітектурного факультету напряму підготовки 191 «Архітектура та містобудування»  щодо виконання курсового проекту «Дизайн інтер’єру суспільно-культурного центру» (на прикладі клубної будівлі) і взірці виконаних проектів.

завантажити
Багатоповерхова автостоянка на 500 місць, 2021

Багатоповерхова автостоянка на 500 місць, 2021

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Багатоповерхова автостоянка на 500 місць» з дисципліни «Архітектурне проєктування» для студентів ступеня бакалавр спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання / Укладачі: Харченко К. С., Малиновська Т. С., Піхай В. М – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2021. –  39 с.

Методичні вказівки підготовлені для студентів 3 курсу архітектурного факультету для виконання курсового проекту з архітектурного проектування. В методичних вказівках надано загальні положення та рекомендації щодо розробки курсового проекту «Багатоповерхова автостоянка на 500 місць», що пропонується запроєктувати враховуючи архітектурне та природне середовище міста.

завантажити
Архітектурне проектування (самостійне освоєння графічного пакету «ArchiCAD 16»), 2021

Архітектурне проектування (самостійне освоєння графічного пакету «ArchiCAD 16»), 2021

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Архітектурне проектування» (самостійне освоєння графічного пакету «ArchiCAD 16») для студентів ступеня магістра спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. Частина 3 / Укладачі: Товстик Т. М, Журбенко В. М. – Дніпро: ПДАБА, 2021 – 23 с.

Методичні вказівки до курсу «Архітектурне проєктування» для графічного пакету ArchiCAD 16 призначені для практичного освоєння інтерфейсу системи студентами архітектурних спеціальностей денної форми навчання. На прикладі виконання проєкту котеджу студенти ознайомлюються з основними аспектами роботи у середовищі ArchiCAD 16. Матеріали, що викладені у вказівках, розраховані на самостійне їх використання при виконанні студентами курсових і дипломних архітектурних проєктів.

завантажити
Алгоритм виконання магістерської роботи, 2017

Алгоритм виконання магістерської роботи, 2017

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту «Алгоритм виконання магістерської роботи» для студентів  спеціальності 8.06010203 «Дизайн архітектурного середовища» денної форми навчання / Укладач: Ковальчук О. П. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017 – 18 с.

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту «Алгоритм виконання магістерської роботи» укладені для підготовки магістрів напряму «Архітектура» спеціальності 8.06010203 «Дизайн архітектурного середовища». Методичні вказівки укладені з метою закріплення студентами знань,отриманих під час лекцій, та опрацювання розділів програм, які не викладалися на лекціях. Вказівки надають допомогу в організації самостійної роботи студентам 5-6 курсів, систематизують і направляють процес вдосконалення знань по ефективному шляху.

Композиційний аналіз пам’ятки архітектури, 2007

Композиційний аналіз пам’ятки архітектури, 2007

Читати далі
X

Методичні вказівки  до виконання до виконання курсової роботи «Композиційний аналіз пам’ятки архітектури» з дисципліни “Архітектурна композиція ” для студентів V курсу архітектурного факультету денної форми навчання зі спеціальностей: 6.120100 – «архітектура будівель і споруд», «містобудівництво», «дизайн архітектурного середовища»М.І. Ільменська – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2007 р. –  12 с.

В методичних вказівках дається загальна універсальна методика детального композиційного аналізу видатної пам’ятки архітектури

Натурне дослідження архітектурного середовища, 2004

Натурне дослідження архітектурного середовища, 2004

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Натурне дослідження архітектурного середовища» з дисципліни «Методи та способи натурного обстеження архітектурного середовища» (для студентів 6 курсу архітектурного факультету денної форми навчання зі спеціальності «Дизайн архітектурного середовища»). Укладач: Крохмаль О.Е. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2004.

В методичних  вказівках наведені рекомендації студентам денної форми навчання зі спеціальності «Дизайн архітектурного середовища», щодо виконання архітектурно-дослідницької, графічної роботи «Натурне обстеження архітектурного середовища» і взірець виконання проекту.

Німецька мова «Lesetexte mit Übungen. Deutsch als zweite Sprache», 2019

Німецька мова «Lesetexte mit Übungen. Deutsch als zweite Sprache», 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Німецька мова» «Lesetexte mit Übungen. Deutsch als zweite Sprache» для студентів ступеня бакалавра всіх спеціальностей/ Укладач: Голяк В.І. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 26с.

Метою вказівок є забезпечення навчального процесу додатковими матеріалами, які дають змогу ознайомити студентів з культурою народу, мова якого вивчається, мотивувати студента, викликати інтерес до мови і культури в цілому, що допоможе оволодіти необхідними навичками читання, мовлення, письма та аудиювання. Дані вказівки містять тексти для читання за темами основного підручника „DaFkompakt“курсу «Друга іноземна мова».

Алгоритм виконання магістерської роботи, 2019

Алгоритм виконання магістерської роботи, 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту «Алгоритм виконання магістерської роботи» для студентів ступеня магістра спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання / Укладачі: Гаврилов І. М., Ковальчук О. П. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019 – 17 с.

 

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту «Алгоритм виконання магістерської роботи» укладені для підготовки магістрів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». Методичні вказівки укладені з метою закріплення студентами знань, отриманих під час лекцій, та опрацювання розділів програм, які не викладалися на лекціях. Вказівки надають допомогу в організації самостійної роботи студентам 1-2 курсів ступеня магістра, систематизують і спрямовують процес удосконалення знань  ефективним шляхом.

Дизайн інтер’єру квартири з дисципліни «Архітектурне проектування», 2019

Дизайн інтер’єру квартири з дисципліни «Архітектурне проектування», 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Дизайн інтер’єру квартири» з дисципліни «Архітектурне проектування» для студентів ступеня магістра спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання / Укладачі: Суворова Т. О., Славінська О. О., Остапенко Л. С. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА,  2019 – 21 с.

Методичні вказівки підготовлені для студентів ступеня магістра спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. У методичних вказівках даються загальні положення щодо курсової роботи з проекту «Дизайн інтер’єру квартири».

 

Житловий будинок із вбудованою громадською функцією в реконструйованому кварталі, 2019

Житловий будинок із вбудованою громадською функцією в реконструйованому кварталі, 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту «Житловий будинок із вбудованою громадською функцією в реконструйованому кварталі» для студентів напряму підготовки 6.060.102 «Архітектура» денної форми навчання / Укладачі: Бородін А. О., Малиновська Т. С., Куницька Я. С. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 27 с.

Методичні вказівки підготовлені для студентів 4 курсу архітектурного факультету для виконання дипломного проекту рівня бакалавр. В методичних вказівках надано загальні положення та рекомендації щодо розробки архітектурного проекту «Житловий будинок із вбудованою громадською функцією в реконструйованому кварталі», враховуючи міське та природне середовище.

Нормативно-правовые основы архитектурного проектирования, 2019

Нормативно-правовые основы архитектурного проектирования, 2019

Читати далі
X

Методические указания к изучению дисциплины «Нормативно- правовые основы архитектурного проектирования» для иностранных студентов степени магистра специальности 191 «Архитектура и градостроительство» дневной формы обучения / Составители: Гаврилов И. Н., Харченко Е. С. – Днепр: ГВУЗ ПГАСА, 2019 г. – 13 c.

В методических указаниях подготовлены темы для выполнения практических заданий-курсовых проектов и консультаций. Предоставлены рекомендации для студентов относительно анализа факторов и условий при разработке вариантов самостоятельного выполнения задания, соблюдения графических изображений элементов генерального плана и нормативных условий, изложение объяснительного текста к проекту, перечень рекомендуемых источников информации и критерии оценки курсовых работ. Предназначено для закрепления теоретического курса дисциплины.

Нормативно-правовые основы архитектурного проектирования, 2019

Нормативно-правовые основы архитектурного проектирования, 2019

Читати далі
X

Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Нормативно-правовые основы архитектурного проектирования» для иностранных студентов степени магистра специальности 191 «Архитектура и градостроительство» дневной формы обучения / Составители: Гаврилов И. Н., Харченко Е. С. – Днепр: ГВУЗ ПГАСА, 2019. – 24 c.

В методических указаниях подготовлены темы для выполнения практических заданий-курсовых проектов и консультаций. Представлены рекомендации для студентов относительно анализа факторов и условий при разработке вариантов самостоятельного выполнения задания, соблюдения графических изображений элементов генерального плана и нормативных условий, изложения пояснительного текста к проекту, перечень рекомендуемых источников информации и критерии оценки курсовых работ. Предназначены для закрепления теоретического курса дисциплины.

 

«Кіноконцертний зал» з дисципліни «Архітектурне проектування», 2019

«Кіноконцертний зал» з дисципліни «Архітектурне проектування», 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсового проекту за темою «Кіноконцертний зал» з дисципліни «Архітектурне проектування»  для студентів ступеня магістра спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання / Укладачі: Малиновська Т. С., Куницька Я. С. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 35 с.

Методичні вказівки підготовлені для студентів 1 курсу ступеня магістра архітектурного факультету спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». В методичних вказівках надано загальні положення та рекомендації щодо розробки архітектурного проекту «Кіноконцертний зал», враховуючи міське та природне середовище. Вказівки надають допомогу в організації самостійної роботи, систематизують і направляють процес проектування громадської видовищної споруди.

Реконструкція кварталу в історичному центрі міста, 2019

Реконструкція кварталу в історичному центрі міста, 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Реконструкція кварталу в історичному центрі міста» з дисципліни «Архітектурне проектування» для студентів напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» денної форми навчання / Укладачі: Малиновська Т. С., Куницька Я. С., Бородін А. О. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 9 с.

Методичні вказівки підготовлені для студентів 4 курсу архітектурного факультету для виконання курсового проекту з архітектурного проектування. В методичних вказівках надано загальні положення та рекомендації щодо розробки курсового проекту «Реконструкція кварталу в історичному центрі міста», враховуючи архітектурне середовище кварталів, що розташовані в історичному центрі міста .

Ресторан на 100 місць, 2019

Ресторан на 100 місць, 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту «Ресторан на 100 місць» для студентів напряму підготовки 6.060.102 «Архітектура» денної форми навчання / Укладачі: Харченко К. С., Товстик Т. М. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 27 с.

Методичні вказівки підготовлені для студентів 3 курсу архітектурного факультету для виконання дипломного проекту рівня бакалавр. В методичних вказівках надано загальні положення та рекомендації щодо розробки архітектурного проекту «Ресторан на 100 місць», враховуючи міське та природне середовище.

Архітектурне проектування (самостійне освоєння графічного пакету «ArchiCAD 16») , 2019

Архітектурне проектування (самостійне освоєння графічного пакету «ArchiCAD 16») , 2019

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Архітектурне проектування» (самостійне освоєння графічного пакету «ArchiCAD 16») для студентів ступеня магістра спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. Частина 2 / Укладачі: Товстик Т. М, Захарченко В. Г., Журбенко В. М. – Дніпро: ПДАБА, 2019 – 31 с.

Методичні вказівки до виконання практичної роботи «Проектування котеджу у середовищі ArchiCAD» призначені для практичного освоєння інтерфейсу системи студентами архітектурних спеціальностей денної форми навчання.

Архітектурне проектування, 2018

Архітектурне проектування, 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Архітектурне проектування» (самостійне освоєння графічного пакету «ArchiCAD 16») для студентів степеня магістра спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. Частина 1 / Укладачі: Товстик Т. М, Захарченко В. Г., Журбенко В. М. – Дніпро: ПДАБА, 2018 – 31 с.

Методичні вказівки до виконання практичної роботи «Проектування котеджу у середовищі ArchiCAD» призначені для практичного освоєння інтерфейсу системи студентами архітектурних спеціальностей денної форми навчання.

Архітектурне проектування, 2018

Архітектурне проектування, 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Архітектурне проектування» (проект «Дизайн інтер’єру квартири») для студентів ступеня магістра спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання / Укладачі: Суворова Т. О., Харлан О. В. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА,  2018 – 11 с.

Методичні вказівки підготовлені для студентів ступеня магістра спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. У методичних вказівках даються загальні положення щодо самостійної роботи з курсового проекту «Дизайн інтер’єру квартири».

Архітектурне проектування (проект «Дизайн інтер’єру громадсько-культурного центру в міському середовищі на прикладі клубної будівлі), 2018

Архітектурне проектування (проект «Дизайн інтер’єру громадсько-культурного центру в міському середовищі на прикладі клубної будівлі), 2018

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Архітектурне проектування» (проект «Дизайн інтер’єру громадсько-культурного центру в міському середовищі на прикладі клубної будівлі») для студентів напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» денної форми навчання / Укладачі: Суворова Т. О., Харлан О. В. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА,  2018 – 8 с.

 Методичні вказівки підготовлені для студентів III курсу архітектурного факультету напряму підготовки 6.060102 «Архітектура». У методичних вказівках даються загальні положення щодо самостійної роботи з курсового проекту «Дизайн інтер’єру громадсько-культурного центру в міському середовищі на прикладі клубної будівлі».

Проходження та виконання звіту з виробничої (проектної) практики  для студентів ступеня магістра, 2017

Проходження та виконання звіту з виробничої (проектної) практики для студентів ступеня магістра, 2017

Читати далі
X

Методичні вказівки до проходження та виконання звіту з виробничої (проектної) практики  для студентів ступеня магістра спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. / Укладач: Вербицька Г. С. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА,  20178 с.

Методичні вказівки до проходження та виконання звіту з виробничої (проектної) практики  для студентів ступеня магістра спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. У методичних вказівках надано загальні положення та рекомендації щодо проходження практики та складання звіту.

Нормативно-правові основи архітектурного проектування, 2017

Нормативно-правові основи архітектурного проектування, 2017

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять і виконання курсового  проекту з дисципліни «Нормативно-правові основи архітектурного проектування» для студентів спеціальностей 191 – «Архітектура та містобудування»  денної форми навчання / Укладачі : Гаврилов І. М., Харченко К. С. – Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2017 р. – 20 с.

У методичних вказівках підготовлені теми для виконання практичних завдань – курсових проектів і консультацій. Надані рекомендації студентам щодо аналізу факторів і умов при розробці варіантів самостійного виконання завдання, додержання графічних зображень елементів генеральних планів і нормативних вимог, викладання пояснювального тексту до проекту перелік рекомендованих джерел інформації та критерії оцінки курсових робіт. Призначено для  закріплення теоретичного курсу дисципліни.

Нормативно-правові основи архітектурного проектування, 2017

Нормативно-правові основи архітектурного проектування, 2017

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Нормативно-правові основи архітектурного проектування» для студентів ступеня магістра спеціальності 191  «Архітектура та містобудування» денної форми навчання / Укладачі: Гаврилов І. М., Харченко К. С. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017. – 12 с.

Методичні вказівки укладені з метою закріплення отриманих під час лекцій знань та опрацювання розділів програм, які не викладалися на лекціях. Вказівки надають допомогу в організації самостійної роботи студентам 5 курсу, систематизують і направляють процес вдосконалення знань по ефективному шляху

Кіноконцертний зал, 2014

Кіноконцертний зал, 2014

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Кіноконцертний зал» для студентів спеціальності 7.06010203 «Дизайн архітектурного середовища» денної форми навчання. / Укладачі: Куницька Я. С., Малиновська Т. С.– Дніпропетровськ: ДВНЗ «ПДАБА”, 2014 р. – 35 с.

Методичні вказівки підготовлені для студентів п’ятого курсу архітектурного факультету напряму підготовки 7.06010203 «Дизайн архітектурного середовища» денної форми навчання. В методичних вказівках надано загальні положення та рекомендації щодо розробки архітектурного проекту «Кіноконцертний зал», враховуючи міське та природне середовище.

Многоэтажная автостоянка на 500 мест в городской среде, 2012

Многоэтажная автостоянка на 500 мест в городской среде, 2012

Читати далі
X

Методические указания к проекту «Многоэтажная автостоянка на 500 мест в городской среде» для студентов 3 курса архитектурного факультета направления подготовки 6.060102 «Архитектура» / Составители: М. И. Ильменская, В. Н. Пихай, Е. С. Харченко – Днепропетровск: ПГАСА, 2012 г. – 46 с.

 Методические указания подготовлены для студентов 3 курса архитектурного факультета направления подготовки 6.060102 «Архитектура». В методических указаниях даются общие положения относительно разработки проекта «Многоэтажная автостоянка на 500 мест в городской среде» с учетом современных функционально – технических проблем и норм.

Дизайн інтер’єру суспільно-культурного центру, 2011

Дизайн інтер’єру суспільно-культурного центру, 2011

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Дизайн інтер’єру суспільно-культурного центру» (на прикладі клубної будівлі) для студентів III курсу архітектурного факультету напряму підготовки 6.060102 «Дизайн архітектурного середовища». Укладачі: Славінська О. О., Харченко К. С. – Дніпропетровськ: ДВНЗ «ПДАБА”, 2011 р. – 20 с.

У методичних  вказівках наведені рекомендації студентам денної форми навчання III курсу архітектурного факультету напряму підготовки 6.060102 «Дизайн архітектурного середовища» щодо виконання курсового проекту «Дизайн інтер’єру суспільно-культурного центру» (на прикладі клубної будівлі) і взірці виконаних проектів.

Системи комп’ютерного моделювання та анімації 3DMAX 9.0, 2008

Системи комп’ютерного моделювання та анімації 3DMAX 9.0, 2008

Читати далі
X

Методичні вказівки до самостійного вивчення функціональних можливостей системи комп’ютерного моделювання та анімації 3DMAX 9.0 для студентів спеціальності 7.120103, 8.120103 – дизайн архітектурного середовища. Укладачі: С.В.Бодня, В.М. Журбенко – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008 – 47с., рос. мовою.

Методичні вказівки до самостійного вивчення основ практичного використання системи комп’ютерного моделювання та анімації 3DMAX 9.0 призначенні для практичного освоєння інтерфейсу системи студентами архітектурних спеціальностей денної форми навчання.

Інтер’єр житлової квартири з дисципліни “Архітектурне проектування”, 2005

Інтер’єр житлової квартири з дисципліни “Архітектурне проектування”, 2005

Читати далі
X

Методичні вказівки до до виконання курсового проекту “Інтер’єр житлової квартири” з дисципліни “Архітектурне проектування” для студентів IV курсу архітектурного факультету денної форми навчання зі спеціальності 6.120100 “Дизайн архітектурного середовища”. Укладачі : Славінська О.О., Бризгалова О.В.- Дніпропетровськ : ПДАБА, 2005 р. –  12 с.

В методичних вказівках наведені рекомендації студентам денної форми навчання зі спеціальності  6.120100  “Дизайн архітектурного середовища” щодо виконання архітектурно-дизайнерського курсового проекту “Інтер’єр житлової квартири” і взірець виконання проекту.

Житловий дім – котедж, 2005

Житловий дім – котедж, 2005

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Житловий дім – котедж» для студентів ІІ курсу архітектурного факультету денної форми навчання зі спеціальності 6.120100 «Дизайн архітектурного середовища». Укладачі: Славінська О.О., Бризгалова О.В., Остапенко Л.С. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2005 р. – 8 c.

В методичних вказівках наведені рекомендації студентам щодо виконання архітектурного-дизайнерського курсового проекту «Житловий дім-комплекс» і взірець виконання проекту.

Збірники наукових праць

?>
вверх