Наукові спрямування

Енергоефективність в будівництві. Енергетичний аудит та сертифікація енергетичної ефективності будівель та інженерних систем. Розробка проектів підвищення енергетичної ефективності. Гарант освітньо-наукової програми «Енергоаудит та енергоефективність в будівництві» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» другого рівня вищої освіти

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандитат технічних наук, доцент, член-кореспондент Академії будівництва України, керівник Енерго-інноваційного хабу ПДАБА

Юрченко
Євгеній
Леонідович

Дисципліни

Контроль якості в будівництві енергоефективних будівель

Енергоаудит в будівництві

Основи проектування енергоефективних будівель

Основи розробки проектів підвищення енергоефективності будівель

Технічні засоби обстеження та енергоаудиту будівель та споруд

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 350 (третій поверх головного корпусу).

Телефон:

+38 (050) 487 91 73

E-mail

yel@pdaba.edu.ua
yel@365.pgasa.dp.ua
https://pgasa.dp.ua/eih/

Наукова діяльність

Галузь наукових інтересів енергоефективність в будівництві. Проходив наукові стажування за кордоном: • «Measuring Sustainability in Construction» «Впровадження критеріїв стійкого розвитку в будівництво», Бранденбургський технологічний університет Котбус-Сенфтенберг, ECO-Campus e-learningplatform, 2016 р. • «Впровадження критеріїв стійкого розвитку в будівництво», Бранденбурзький технологічний університет Котбус-Сенфтенберг, Сертифікат підвищення кваліфікації 2017 р. • «Зелене будівництво» Словацький технологічний університет м. Братислава. 20-26 травня 2018 року; • «Енерго-інноваційний хаб – платформа для підготовки кваліфікованих фахівців для сфери енергоефективності» в рамках компоненту «Професійної кваліфікації» проекту «Реформи в сфері енергоефективності в Україні», що виконується Німецький товариством міжнародного співробітництва (GIZ) за дорученням уряду Німеччини. м. Мюнхен, Німеччина, 6-11 жовтня 2019 р. • «Підготовка енергоаудиторів для роботи з Фондом енергоефективності» жовтень 2019 р. • Термографічний аналіз будівель. м. Фельдафінг, Німеччина, 17-21 листопада 2019 р. • «Qualification and Vocational Training in the Energy Efficiency (EE) Sector». Vienna, Austria February 09-14, 2020 Опублікував 76 статей та співавтор 5 колективних монографій. • Сертифікований інженер-проектувальник в частині економії енергії (сертифікат АР 011609), • Атестований енергоаудитор (кваліфікаційний атестат ЕЕ 00028) • Дійсний член Академії будівництва України (посвідчення №2573 від 26 вересня 2013 року). • Академічний радник Міжнародної інженерної академії. • Заступник голови атестаційної комісії ДВНЗ ПДАБА для проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем • Офіційний регіональний представник у Дніпропетровській області, що входить до складу робочої групи по розробці та впровадженню програми зниження споживання енергетичних ресурсів навчальними закладами Міністерства освіти і науки України з 2015 по 2020 р. • Дійсний член ПК 4 «Енергетична паспортизація будівель» ТК 302 “Енергоефективність будівель і споруд” створений Наказом Мінрегіонбуду від 21.07.2011 № 78 «Про створення технічного комітету стандартизації «Енергоефективність будівель і споруд»»

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 14/02/2020


Країна: Austria

Назва події:

«Qualification and Vocational Training in the Energy Efficiency (EE) Sector»


foto_qualification

Дата проходження: 30/06/2020


Країна: Україна

Назва події:

серiя вебiнарiв в рамках проекту "Енерго-lнновацiйний Хаб", реалiзована за пiдтримки уряду Нiмеччини у спiвпрацi з Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH


foto_qualification

Дата проходження: 30/10/2019


Країна: Україна

Назва події:

Атестований енергоаудитор проведення аудиту енергетично"i ефективностi будiвель


foto_qualification

Дата проходження: 30/10/2019


Країна: Україна

Назва події:

Атестований енергоаудитор обстеження iнженерних систем будiвель


foto_qualification

Дата проходження: 01/10/2019


Країна: Україна

Назва події:

Пiдготовка енергоаудиторiв для роботи з Фондом енергоефективності


foto_qualification

Дата проходження: 28/10/2020


Країна: Україна

Назва події:

Сертифікований інженер-проектувальник в частині економії енергії


foto_qualification

Дата проходження: 06/10/2019


Країна: Germany, Bavaria

Назва події:

"Qualification and Vocational Training in the Energy Efficiency (ЕЕ) Sector"


foto_qualification

Дата проходження: 21/11/2019


Країна: Germany, Bavaria

Назва події:

Thermographische Gebliudeanalyse Термографiчний аналiз будiвель


foto_qualification

Дата проходження: 25/05/2018


Країна: Словакія, м. Братіслава

Назва події:

Базова підготовка в зеленому будівництві відповідно до європейських стандартів.


Трудова діяльність

У 1995 р. закінчив ЗОШ №95 м. Дніпропетровськ. Вищу освіту отримав у ПДАБА (1995-2000 р.р.), факультет “Промислове та цивільне будівництво” (магістр будівництва диплом з відзнакою) та (1997 – 2001) спеціальність облік та аудит (спеціаліст-економіст). В аспірантурі ПДАБА навчався з 2000 по 2003 р.р. за спеціальністю 05.13.22 - управління проектами та развиток виробництва, за напрямком наукового дослідження «Вдосконалення методів впровадження енергозберігаючих проектів». В період 2010 – 2013 навчався в докторантурі ДВНЗ "ПДАБА" за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди , за напрямком наукового дослідження «Оптимальне проектування енергоефективних будівель». З 2000 року працював молодшим науковим співробітником НДЧ ПДАБА; спеціалістом Придніпровського регіонального центру енергодосліджень та енергозбереження в будівництві та комунальному господарстві; асистентом кафедри "залізобетонних та камяних конструкцій". У 2004 році захистив дисертацію за темою: «Розробка проектів енергозбереження в будівлях бюджетних підприємств на основі реінвестування». З 2004 року працює доцентом кафедри "залізобетонних та кам'яних конструкцій". Організатор та учасник багатьох міжнародних науково-технічних конференцій і семінарів.

Публікації

1. Ievgenii Iurchenko, Olena Koval, Mykola Savytskyi and Karim Limam / Economic Feasibility Evaluation of Building Passive // Journal of Energy and Power Engineering Houses Volume 8, Number 6, June 2014 (Serial Number 79) 1047-1053. ISSN1934-8975 USA   http://www.davidpublishing.org

2. Savytskyi M., Iurchenko Iev., Koval O., Babenko M. / Development of low-rise energy-efficient construction in Ukraine // ECCE-GSCE-WCCE Internetional Conferens Seismics-2014, #59. Tbilisi, Georgia, 14 p. 5-11  посилання

3. Iurchenko Iev. Study of shell for energy efficient of sustainable low-rise building / Savytskyi M.V., Danishevskyi V.V., Iurchenko Iev., Babenko M.M. // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2016, № 3 (216) стр. 10-17. ISSN 2312-2676   посилання

4. Юрченко Є.Л. Енергетичні показники малоповерхового житлового будинку з матеріалів органічного походження / В.В. Данішевський, М.В. Савицький, Є.Л. Юрченко // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып.№81. – Дн-вск., ГВУЗ “ПГАСА”, 2015.- C.85-92. http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/56093

5. Юрченко Є.Л. Аналіз заходів із скорочення споживання теплової енергії в будівлях навчальних корпусів і гуртожитках вищих навчальних закладів на прикладі ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» / Є.Л. Юрченко, М.В. Савицький, О.О. Коваль // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). Вип. 4(39). Т.1 – 2015.- ПолтНТУ. С.260-265. посилання

6. Юрченко Є.Л. Експериментальне визначення параметрів якості теплового захисту малоповерхового будинку / Є.Л. Юрченко, М.В. Савицький, , В.В. Данішевський, А.С. Коваль // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып.№82. – Дн-вск., ГВУЗ “ПГАСА”, 2015.- C.250-258. http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/79641

7. Юрченко Є.Л. Коваль О.О. Піпа В.В. Адегов О.В., Ковтун К.А. / Результати енергетичного аудиту адміністративної будівлі // Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: зб. наук. праць. Вип. 100 / ДВНЗ «Пріднепр. держ. академія буд-ва і архітектури»; під загальною редакцією В. І. Большакова – Дніпро, 2017 с.173-177     http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/114865

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх