Наукові спрямування

Енергоефективність в будівництві. Енергетичний аудит та сертифікація енергетичної ефективності будівель та інженерних систем. Розробка проектів підвищення енергетичної ефективності.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандитат технічних наук, с.н.с., доцент, Директор Придніпровського науково-освітнього інституту інноваційних технологій в будівництві

Коваль
Олена
Олександрівна

Дисципліни

Контроль якості в будівництві енергоефективних будівель

Основи проектування енергоефективних будівель

Основи розробки проектів підвищення енергоефективності будівель

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 256-А (другий поверх головного корпусу).

Телефон:

+38 (050) 92 999 55

E-mail

koval.olena@pdaba.edu.ua
koval.olena@365.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Галузь наукових інтересів енергоефективність в будівництві. Проходив наукові стажування за кордоном: - «Measuring Sustainability in Construction» «Впровадження критеріїв стійкого розвитку в будівництво», Бранденбургський технологічний університет Котбус-Сенфтенберг, ECO-Campus e-learningplatform, 2016 р. - «Впровадження критеріїв стійкого розвитку в будівництво», Бранденбурзький технологічний університет Котбус-Сенфтенберг, Сертифікат підвищення кваліфікації 2017 р. - «Зелене будівництво» Словацький технологічний університет м. Братислава. 20-26 травня 2018 року; - «Енерго-інноваційний хаб – платформа для підготовки кваліфікованих фахівців для сфери енергоефективності» в рамках компоненту «Професійної кваліфікації» проекту «Реформи в сфері енергоефективності в Україні», що виконується Німецький товариством міжнародного співробітництва (GIZ) за дорученням уряду Німеччини. м. Мюнхен, Німеччина, 6-11 жовтня 2019 р. - «Підготовка енергоаудиторів для роботи з Фондом енергоефективності» жовтень 2019 р. - Термографічний аналіз будівель. м. Фельдафінг, Німеччина, 17-21 листопада 2019 р. - «Qualification and Vocational Training in the Energy Efficiency (EE) Sector». Vienna, Austria February 09-14, 2020 Опублікувала 73 статі та співавтор 5 колективних монографій.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 01/06/2020


Країна: Україна

Назва події:

Серiя вебiнарiв в рамках проекту "Енерго-lнновацiйний Хаб", реалiзована за пiдтримки уряду Нiмеччини у спiвпрацi з Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH


foto_qualification

Дата проходження: 09/02/2020


Країна: Австрія

Назва події:

«Qualification and Vocational Training in the Energy Efficiency (EE) Sector»


foto_qualification

Дата проходження: 17/11/2019


Країна: Германія, Баварія

Назва події:

Thermographische Gebliudeanalyse Термографiчний аналiз будiвель


foto_qualification

Дата проходження: 30/10/2019


Країна: Україна

Назва події:

Атестований енергоаудитор проведення аудиту енергетично"i ефективностi будiвель


foto_qualification

Дата проходження: 30/10/2019


Країна: Україна

Назва події:

Атестований енергоаудитор обстеження iнженерних систем будiвель


foto_qualification

Дата проходження: 24/10/2019


Країна: Україна

Назва події:

Пiдготовка енергоаудиторiв для роботи з Фондом енергоефективності


foto_qualification

Дата проходження: 25/05/2018


Країна: Словакія, м. Братіслава

Назва події:

Базова підготовка в Зеленому будівництві відповідно до європейських стандартів.


foto_qualification

Дата проходження: 31/10/2014


Країна: Німеччина м. Потсдам

Назва події:

Підземне і дорожнє будівництво професійна освітня програма будівельної асоціації Берлін-Брандербургу. Будівельна галузь, Франкфурт


Трудова діяльність

У 1969-1979 рр. навчалась у середній школі м. Дніпропетровська. У 1979-1984 рр. навчалась на фізичному факультеті Дніпропетровського державного університету, по закінченні якого отримала спеціальність – фізик, викладач. У 1984-1990 рр. працювала на Дніпропетровському радіозаводі на посадах: інженер-технолог III кат., інженер органів Державного приймання, старший інженер. У 1990-1994 рр. працювала в НВО «Світязь» на посаді старшого інженера АУП. У 1994-1999 рр. працювала заступником директора Українсько-Англійського товариства з обмеженеою відповідальністю і іноземними інвестиціями «Дольче». У 2000-2002 рр. працювала заступником директора у ТОВ «Капітал». З 2002 р. і по теперішній час працює у ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» на посадах: начальник-відповідальний секретар редакційно-видавничого комплексу, науковий співробітник лабораторії експериментальних наукових досліджень, заступник директора з науково-освітньої роботи Придніпровського науково-освітнього інституту інноваційних технологій в будівництві (з 2007 року по цей час). У 2012 році захистила дисертацію за темою: «Енергоефективність архітектурно-конструктивних систем малоповерхових житлових будівель» за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. - Атестований енергоаудитор (кваліфікаційний атестат ЕЕ 00029) - Дійсний член Академії будівництва України (посвідчення №2381 від 29 березня 2012 року). - Академічний радник Міжнародної інженерної академії. - Голова атестаційної комісії ДВНЗ ПДАБА для проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем; - Менеджер Енерго-інноваційного Хабу при ДВНЗ ПДАБА в рамках міжнародного проекта «Енерго-інноваційний хаб – платформа для підготовки кваліфікованих фахівців для сфери енергоефективності» в рамках компоненту «Професійної кваліфікації» проекту «Реформи в сфері енергоефективності в Україні», що виконується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) за дорученням уряду Німеччини

Публікації

Всього: більше 70 наукових публікацій, 2 колективні монографії

1. Olena Koval, Ievgenii Iurchenko, Mykola Savytskyi and Karim Limam / Economic Feasibility Evaluation of Building Passive // Journal of Energy and Power Engineering Houses Volume 8, Number 6, June 2014 (Serial Number 79) 1047-1053. ISSN1934-8975 USA  Посилання

2. Savytskyi M., Iurchenko Iev., Koval O., Babenko M. / Development of low-rise energy-efficient construction in Ukraine // ECCE-GSCE-WCCE Internetional Conferens Seismics-2014, #59. Tbilisi, Georgia, 14 p. 5-11 Посилання

3. Коваль Е.А. Анализ макро условий при строительстве экологических энергоэффективных домов / Е.А. Коваль // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып.№81. – Дн-вск., ГВУЗ «ПГАСА», 2015.- C.104-110. http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/56103

4. Коваль О.О. Аналіз заходів із скорочення споживання теплової енергії в будівлях навчальних корпусів і гуртожитках вищих навчальних закладів на прикладі ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» / Є.Л. Юрченко, М.В. Савицький, О.О. Коваль // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). Вип. 4(39). Т.1 – 2015.- ПолтНТУ. С.260-265. Посилання

5. Коваль О.О. Адміністративно-територіальна реформа в Україні як джерело розвитку малоповерхового житлового домобудування / І.І. Перегінець , М.В. Савицький, І.І. Куліченко, Коваль О.О. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып.№82. – Дн-вск., ГВУЗ «ПГАСА», 2015.- C.149-153. http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/69260

6. Коваль ОО, Кучер ІГ, Адегов ОВ, Юрченко ЄЛ, / Локальні біогазові установки // Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: зб. наук. праць. Вип. 99 / ДВНЗ «Пріднепр. держ. академія буд-ва і архітектури»; під загальною редакцією В. І. Большакова – Дніпро, 2017. с. 107-112. http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/105008

7. Юрченко Є.Л. Коваль О.О. Піпа В.В. Адегов О.В., Ковтун К.А. / Результати енергетичного аудиту адміністративної будівлі // Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: зб. наук. праць. Вип. 100 / ДВНЗ «Пріднепр. держ. академія буд-ва і архітектури»; під загальною редакцією В. І. Большакова – Дніпро, 2017 с.173-177     http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/114865

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх