Наукові спрямування

Енергоефективність будівель та споруд, проектування енергоефективних будівель, раціональне проектування будівельних конструкцій із урахуванням критеріїв життєвого циклу

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандитат технічних наук, с.н.с., доцент, член-кореспондент Академії будівництва України

Коваль
Олена
Олександрівна

Дисципліни

Проектування енергоефективних будівель

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 256-А (другий поверх головного корпусу).

Телефон:

+38 (050) 92 999 55

E-mail

koval.olena@pgasa.dp.ua
koval.olena@365.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

"Високоефективні конструкції малоповерхових будинків для будівництва доступного соціального житла" 2009 (№ держреєстрації 0109U001396 рівень участі дисертанта – виконавець), "Створення методології раціонального проектування ресурсозберігаючих архітектурно-конструктивно-технологічних систем для будівництва доступного житла" 2011 (№ держреєстрації 0111U000455) «Інноваційні технології життєвого циклу будівель і споруд житлово-цивільного, промислового і транспортного призначення» (№ державної реєстрації 0106U005338,2006-2010 р.) Обґрунтування архітектурно-конструктивно технологічних систем для проектування житлових будівель і соціокомплексів(№ державної реєстрації 0111U10428, 2011-2016 рр.) "Розробка наукових засад трансформації будівель та житлових комплексів сучасних великих міст України на основі інноваційних екотехнологій" (№ державної реєстрації 0115U000218, 2015-2016 рр.) «Наукові основи створення будівельно-аграрних кластерів із замкнутим циклом матеріа-льних та енергетичних потоків» (№ державної реєстрації 0117U000367, 2017-2018 рр.)

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 25/05/2018


Країна: Словакія, м. Братіслава

Назва події:

Базова підготовка в Зеленому будівництві відповідно до європейських стандартів.


foto_qualification

Дата проходження: 31/10/2014


Країна: Німеччина м. Потсдам

Назва події:

Підземне і дорожнє будівництво професійна освітня програма будівельної асоціації Берлін-Брандербургу. Будівельна галузь, Франкфурт


Трудова діяльність

У 1969-1979 рр. навчалась у середній школі м. Дніпропетровська. У 1979-1984 рр. навчалась на фізичному факультеті Дніпропетровського державного університету, по закінченні якого отримала спеціальність – фізик, викладач. У 1984-1990 рр. працювала на Дніпропетровському радіозаводі на посадах: інженер-технолог III кат., інженер органів Державного приймання, старший інженер. У 1990-1994 рр. працювала в НВО «Світязь» на посаді старшого інженера АУП. У 1994-1999 рр. працювала заступником директора Українсько-Англійського товариства з обмеженеою відповідальністю і іноземними інвестиціями «Дольче». У 2000-2002 рр. працювала заступником директора у ТОВ «Капітал». З 2002 р. і по теперішній час працює у ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» на посадах: начальник-відповідальний секретар редакційно-видавничого комплексу, науковий співробітник лабораторії експериментальних наукових досліджень, заступник директора з науково-освітньої роботи Придніпровського науково-освітнього інституту інноваційних технологій в будівництві (з 2007 року по цей час). У 2012 році захистила дисертацію за темою: «Енергоефективність архітектурно-конструктивних систем малоповерхових житлових будівель» за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди

Публікації

Всього: більше 70 наукових публікацій, 2 колективні монографії

1. Olena Koval, Ievgenii Iurchenko, Mykola Savytskyi and Karim Limam / Economic Feasibility Evaluation of Building Passive // Journal of Energy and Power Engineering Houses Volume 8, Number 6, June 2014 (Serial Number 79) 1047-1053. ISSN1934-8975 USA  Посилання

2. Savytskyi M., Iurchenko Iev., Koval O., Babenko M. / Development of low-rise energy-efficient construction in Ukraine // ECCE-GSCE-WCCE Internetional Conferens Seismics-2014, #59. Tbilisi, Georgia, 14 p. 5-11 Посилання

3. Коваль Е.А. Анализ макро условий при строительстве экологических энергоэффективных домов / Е.А. Коваль // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып.№81. – Дн-вск., ГВУЗ «ПГАСА», 2015.- C.104-110. http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/56103

4. Коваль О.О. Аналіз заходів із скорочення споживання теплової енергії в будівлях навчальних корпусів і гуртожитках вищих навчальних закладів на прикладі ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» / Є.Л. Юрченко, М.В. Савицький, О.О. Коваль // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). Вип. 4(39). Т.1 – 2015.- ПолтНТУ. С.260-265. Посилання

5. Коваль О.О. Адміністративно-територіальна реформа в Україні як джерело розвитку малоповерхового житлового домобудування / І.І. Перегінець , М.В. Савицький, І.І. Куліченко, Коваль О.О. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып.№82. – Дн-вск., ГВУЗ «ПГАСА», 2015.- C.149-153. http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/69260

6. Коваль ОО, Кучер ІГ, Адегов ОВ, Юрченко ЄЛ, / Локальні біогазові установки // Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: зб. наук. праць. Вип. 99 / ДВНЗ «Пріднепр. держ. академія буд-ва і архітектури»; під загальною редакцією В. І. Большакова – Дніпро, 2017. с. 107-112. http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/105008

7. Юрченко Є.Л. Коваль О.О. Піпа В.В. Адегов О.В., Ковтун К.А. / Результати енергетичного аудиту адміністративної будівлі // Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: зб. наук. праць. Вип. 100 / ДВНЗ «Пріднепр. держ. академія буд-ва і архітектури»; під загальною редакцією В. І. Большакова – Дніпро, 2017 с.173-177     http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/114865

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх