Наукові спрямування

Наукові дослідження в галузі використання низькопотенційних і нетрадиційних теплових ресурсів в системах опалення, вентиляції, кондиціонування повітря. Використання низькопотенційного тепла охолоджуючої води проміжних і кінцевих охолоджувачів компресорних установок з метою енергозбереження в системах компремування газів; проектування, налагодження та промислові випробування систем мікроклімату з використанням низькопотенційних ресурсів.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Ляховецька-Токарєва
Марина
Марківна

Дисципліни

Енергозберігаючі технології забезпечення мікроклімату приміщень різного призначення

Метрологія та стандартизація

Наукові дослідження в галузі будівництва та ЦІ

Планування та обробка наукових експериментів

Вентиляція

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1208
(дванадцятий поверх вистоного корпуса)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-92

E-mail

lyakhovetsky-tokareva@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Використання низькопотенційних і нетрадиційних теплових ресурсів в системах мікроклімату промислових та громадянських об'єктів (тепло конденсації холодильних машин, тепло стиснення повітряних компресорних установок, атмосферний холод і інші бросові, вторинні низькопотенційного ресурси), енергозбереження в системах мікроклімату промислових і цивільних об'єктів. Наукові положення, теоретичні і практичні результати наукової діяльності в сукупності складають рішення науково-прикладної задачі енергозбереження в системах опалення, вентиляції та кондиціювання повітря на промислових і громадських об'єктах. Керівництво магістерськими дипломними роботами у рамках спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання).

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 23/01/2020


Країна: Німеччина, Фельдафінг

Назва події:

Термографічний аналіз будівель


foto_qualification

Дата проходження: 30/10/2019


Країна: Україна, Запоріжжя

Назва події:

Кваліфікаційний атестат про право провадити діяльність з обстеження інженерних систем будівель


foto_qualification

Дата проходження: 24/10/2019


Країна: Україна, Одеса

Назва події:

Підготовка енергоаудиторів для роботи з Фондом енергоефективності


Трудова діяльність

Закінчила середню загальноосвітню школу № 33 у 1999 році, нагороджена золотою медаллю „За особливі успіхи в навчанні”. З 1999 року по 2004 рік навчалась у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. У 2003 році закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури та отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки „Будівництво” та здобула кваліфікацію бакалавра будівництва. У 2004 році закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури та отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Теплогазопостачання і вентиляція” та здобула кваліфікацію магістра будівництва. Дипломи бакалавра та магістра – з відзнакою. З липня 2004 року працювала провідним інженером у проектній групі в ППФ „МІЛ”. З жовтня 2006 року переведена на посаду директора ППФ „МІЛ”. У грудні 2006 року була зарахована до аспірантури Придніпровської державної академії будівництва та архітектури з відривом від виробництва на денну форму навчання. Успішно закінчила аспірантуру в серпні 2010 року та у вересні 2010 року була прийнята на роботу після закінчення аспірантури Придніпровської державної академії будівництва та архітектури асистентом кафедри опалення, вентиляції та якості повітряного середовища. 30 жовтня 2013 року захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій раді Харківського національного університету будівництва та архітектури на тему «Підвищення ефективності використання природного холоду в системах мікроклімату» за спеціальністю 05.23.03 вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. 17 січня 2014 отриманий диплом про присудження наукового ступеня кандидата технічних наук (№ 019169 від 17.01.2014г.) Працюю доцентом кафедри по теперішній час. Приймала участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних програм відповідно до планів робіт Міністерства освіти і науки, а також таких держбюджетних тем: 1. Виконавець науково-дослідної роботи: «Наукові основи створення будівельно-аграрних кластерів із замкнутим циклом матеріальних та енергетичних потоків» (номер державної реєстрації №0117U000367, 2017-2018 рр.). Розділ: «Узагальнення технологій утилізації твердих побутових відходів шляхом піролізу. Енергетичне забезпечення будівельно-аграрних кластерів». 2. Виконавець науково-дослідної роботи: «Розробка наукових основ інноваційної архітектурно-конструктивно-технологічної системи будівництва методом 3D-друку». Розділ «Розробка конструкцій будівель і споруд за технологією 3D-друку будівельних об’єктів». 3. Приймала участь у виконанні держбюджетних науково-дослідницьких тем Міністерства освіти і науки України: «Розробка і дослідження методів і пристроїв удосконалення мікроклімату з метою зниження енергоспоживання» (№ держреєстрації 0106U005344), 2006–2010 рр.; «Системний аналіз енергозберігаючих та еколого орієнтованих систем і технологій життєзабезпечення з метою захисту людини від шкідливих факторів» (№ держреєстрації 0111U006479), 2011–2015 рр.; «Дослідження технологій життєзабезпечення та обґрунтування критеріальних показників енергоефективності і екологічності систем опалення, вентиляції та кондиціонування» (№ держреєстрації 0116U006048), 2016–2020 рр. 4. Головний інженер проекту (ГІП) ППФ «МІЛ». Номер кваліфікаційного сертифікату інженера-проектувальника (ГІП) АР № 007244, реєстраційний № 6385, видано атестаційною архітектурно-будівельною комісією. 5. Технічний секретар атестаційної комісії та викладач професійної атестації осіб, які мають намір проводити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем ДВНЗ ПДАБА. 6. Приймаю активну участь у проєкті «Енерго-інноваційний хаб».

Публікації

1. Скрыпников В.Б., Ляховецкая-Токарева М.М., Завгородняя Е.П. Повышение энергоэффективности и уменьшение теплового загрязнения окружающей среды за счет рациональной эксплуатации турбокомпрессорных установок. / Коллективная монография в двух книгах. Книга 2. Теплотехника, энергетика и экология в металлургии. Днепр, 2017. С. 178-182.

2. Скрыпников В.Б., Ляховецкая-Токарева М.М. Повышение эффетивности естественного холода в системах микроклимата: монография. Днепр: Акцент ПП, 2018.- 146 с.

3. Скрыпников В.Б., Ляховецкая-Токарева М.М., Завгородняя Е.П., Тизик Н. Энергетическая эффективность использования теплоты сжатия компрессорных установок. Енергерика, екологія, комп’ютерні технології, безпека життєдіяльності в будівництві: колективна монографія. / Під загальною редакцією д.т.н., проф. М.В. Савицького. Дніпро: Нова ідеологія, 2018.- 129 с.

4. Савицкий Н.В., Скрыпников В.Б., Ляховецкая-Токарева М.М., Филипская И. Оценка эффективности использования солнечных энергоустановок. Енергерика, екологія, комп’ютерні технології, безпека життєдіяльності в будівництві: колективна монографія. / Під загальною редакцією д.т.н., проф.. М.В. Савицького. Дніпро: Нова ідеологія, 2018.- 129 с.

5. Адегов А.В., BIM-, BEM – і CFD – технології в учбовому процесі будівельних спеціальностей – шлях до досконалості фахівців. Збірник тез міжнародної наукової конференції XVII міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології життєвого циклу об’єктів житлово-цивільного, промисловогоі транспортного призначення»/  Адегов О.В., Колохов В.В., Ляховецька-Токарєва М.М. Збірник тез XVІІ міжнародної науково-практичної конференції: «Інноваційні технології життєвого циклу об’єктів житлово-цивільного, промислового і транспортного призначення» 09-13 вересня  2019р. / ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»-Дніпро, 2019. c.12

6. Ляховецька-Токарева М.М., Каспійцева В.Ю., Юрченко Є.Л., Коваль О.О. Повышение энергоэффективности систем микрокалимата / RS Global Sp. z O.O.- Варшава, 2019, С. 24-26

7. Скрипніков В.Б., Ляховецька-Токарєва М.М., Завгородня О.П. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Вентиляція громадських будівель» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціального виду діяльності «Теплогазопостачання і вентиляція» денної та заочної форм навчання / Дніпро, ПДАБА. – 2019, 20 с.

8. Ляховецька-Токарєва М.М. Завгородня О.П. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Метрологія та стандартизація» для  студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»  спеціального виду діяльності «Теплогазопостачання і вентиляція» денної та заочної форм навчання Дніпро, ПДАБА. – 2018, 30 с.

9. Ляховецька-Токарєва М.М. Завгородня О.П. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Енергозберігаючі технології забезпечення мікроклімату приміщень різного призначення» для  студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»  спеціального виду діяльності «Теплогазопостачання і вентиляція» денної та заочної форм навчання. Дніпро, ПДАБА. – 2018, 30 с.

10. Ляховецька-Токарєва М.М. Завгородня О.П Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Метрологія та стандартизація» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціального виду діяльності «Теплогазопостачання і вентиляція» денної та заочної форм навчання Дніпро, ПДАБА. – 2018, 48с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх