?>

Наукові спрямування

Наукові дослідження в галузі використання низькопотенційних і нетрадиційних теплових ресурсів в системах опалення, вентиляції, кондиціонування повітря. Використання низькопотенційного тепла охолоджуючої води проміжних і кінцевих охолоджувачів компресорних установок з метою енергозбереження в системах компремування газів; проектування, налагодження та промислові випробування систем мікроклімату з використанням низькопотенційних ресурсів.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Ляховецька-Токарєва
Марина
Марківна

Дисципліни

Енергозберігаючі технології забезпечення мікроклімату приміщень різного призначенняmore

Метрологія та стандартизаціяmore

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Наукові дослідження в галузі будівництва та ЦІmore

Планування та обробка наукових експериментівmore

Вентиляціяmore

Контакти

Location

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1208
(дванадцятий поверх вистоного корпуса)

Phone:

відсутній

E-mail

marin2004@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Використання низькопотенційних і нетрадиційних теплових ресурсів в системах мікроклімату промислових та громадянських об'єктів (тепло конденсації холодильних машин, тепло стиснення повітряних компресорних установок, атмосферний холод і інші бросові, вторинні низькопотенційного ресурси), енергозбереження в системах мікроклімату промислових і цивільних об'єктів. Наукові положення, теоретичні і практичні результати наукової діяльності в сукупності складають рішення науково-прикладної задачі енергозбереження в системах опалення, вентиляції та кондиціювання повітря на промислових і громадських об'єктах. Керівництво магістерськими дипломними роботами у рамках спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання).

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Work Experience

Закінчила середню загальноосвітню школу № 33 у 1999 році, нагороджена золотою медаллю „За особливі успіхи в навчанні”. З 1999 року по 2004 рік навчалась у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури. У 2003 році закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури та отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки „Будівництво” та здобула кваліфікацію бакалавра будівництва. У 2004 році закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури та отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Теплогазопостачання і вентиляція” та здобула кваліфікацію магістра будівництва. Дипломи бакалавра та магістра – з відзнакою. З липня 2004 року працювала провідним інженером у проектній групі в ППФ „МІЛ”. З жовтня 2006 року переведена на посаду директора ППФ „МІЛ”. У грудні 2006 року була зарахована до аспірантури Придніпровської державної академії будівництва та архітектури з відривом від виробництва на денну форму навчання. Успішно закінчила аспірантуру в серпні 2010 року та у вересні 2010 року була прийнята на роботу після закінчення аспірантури Придніпровської державної академії будівництва та архітектури асистентом кафедри опалення, вентиляції та якості повітряного середовища. 30 жовтня 2013 року захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій раді Харківського національного університету будівництва та архітектури на тему «Підвищення ефективності використання природного холоду в системах мікроклімату» за спеціальністю 05.23.03 вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. 17 січня 2014 отриманий диплом про присудження наукового ступеня кандидата технічних наук (№ 019169 від 17.01.2014г.) Працюю доцентом кафедри по теперішній час. Приймала участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних програм відповідно до планів робіт Міністерства освіти і науки, а також таких держбюджетних тем: - держбюджетна тема «Енергозберігаюча технологія системи мікроклімату з використанням атмосферного холоду» № Держреєстрації 01.07.U-001.028. Держбюджет № 26. - держбюджетна тема «Розробка енергоефективних систем мікроклімату промислових і житлових будинків з використанням вторинних низькопотенційних і нетрадиційних енергоресурсів» № Держреєстрації 01.09.U-001.405. Держбюджет № 26. - держбюджетна тема «Наукові основи створення будівельно-аграрних кластерів із замкнутим циклом матеріальних та енергетичних потоків» д/б 24 № держреєстрації 0117U000367.

Публікації

1. Скрипніков В.Б., Ляховецька-Токарєва М.М., Машталір В.М. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Вентиляція громадських будівель» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціального виду діяльності «Теплогазопостачання і вентиляція» денної та заочної форм навчання. м. Дніпропетровськ, ПДАБА, 2013 – С. 1-20.

2. Скрипніков В.Б., Ляховецька-Токарєва М.М., Машталір В.М. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Вентиляція громадських будівель» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціального виду діяльності «Теплогазопостачання і вентиляція» денної та заочної форм навчання. м. Дніпропетровськ, ПДАБА, 2013 – С. 1-19.

3. Поліщук С.З., Петренко В.О., Вєтвицький І.Л., Ляховецька-Токарєва М. М., Завгородня О.П. Методичні вказівки до проведення наскрізної навчально-ознайомлювальної, виробничої практики для студентів 1-3курсів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціального виду діяльності «Теплогазопостачання і вентиляція» денної форми навчання. м. Дніпропетровськ, ПДАБА, 2013 – С. 1-19.

4. Скрипніков В.Б., Ляховецька-Токарєва М.М. Методичні вказівки до виконання розділу «Вентиляція» курсових робіт, дипломних проектів (робіт) та магістерських робіт студентами ступенів бакалавра та магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. м. Дніпро, ДВНЗ ПДАБА, 2016 – С. 1-20.

5. Ляховецька-Токарєва М. М., Завгородня О.П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт № 1-5 з курсу «САПР та комп’ютерні технології» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціального виду діяльності «Теплогазопостачання і вентиляція» денної та заочної форм навчання. м. Дніпро, ДВНЗ ПДАБА, 2016 – С. 1-22.

6. Ляховецька-Токарєва М. М., Завгородня О.П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт № 6-10 з курсу «САПР та комп’ютерні технології» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціального виду діяльності «Теплогазопостачання і вентиляція» денної та заочної форм навчання. м. Дніпро, ДВНЗ ПДАБА, 2016 – С. 1-32.

7. Скрипніков В.Б., Ляховецька-Токарєва М.М., Завгородня О.П. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Вентиляція громадських будівель» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціального виду діяльності «Теплогазопостачання і вентиляція» денної та заочної форм навчання. Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017. – 37 с.

8. Ляховецька-Токарєва М. М., Завгородня О.П. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «САПР та комп’ютерні технології» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціального виду діяльності «Теплогазопостачання і вентиляція» денної та заочної форм навчання. Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017. – 14 с.

9. Ляховецька-Токарєва М. М., Завгородня О.П.Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Метрологія та стандартизація» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціального виду діяльності «Теплогазопостачання і вентиляція» денної та заочної форм навчання. Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017. – 12 с.

10. Ляховецька-Токарєва М. М., Завгородня О.П. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Енергозберігаючі технології забезпечення мікроклімату приміщень різного призначення» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціального виду діяльності «Теплогазопостачання і вентиляція» денної та заочної форм навчання. Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2017. – 20 с.

more

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх