Силабуси навчальних дисциплiн

Промислове та цивільне будівництво

Дисципліни

Розвиток будівельної галузі та управління проектами в будівництві


Охорона праці та цивільна безпека


Європейські стандарти, енергоаудит, інтелектуальна власність


Новітні технології будівельного виробництва


Проектування раціональних технологій зведення і монтажу будівель і споруд


Металеві конструкції. Спецкурс. Розрахунок будівель і споруд при дії динамічних навантажень і впливів


Проектування металевих будівель і споруд підвищеного рівня


Діагностика технічного стану та підсилення металевих конструкцій будівель і споруд


Геотехнічне проектування в будівництві


Моделювання взаємодії фундаментів з грунтовим середовищем


Наукова іноземна мова


Обгрунтування прийняття ефективних рішень в будівництві та цивільній інженерії


Організаційно-технологічна надійність в будівництві та цивільній інженерії


Організація зведення висотних будівель і споруд в умовах щільної забудови


Раціональне проектування залізобетонних і кам'яних конструкцій будівель та споруд


Матеріально-технічне забезпечення в будівництві


Модернізація, реконсирукція та ремонтно-відновлювальні роботи в будівництві та цивільній інженерії


Особливості проектування основ і фундаментів у складних геологічних і гідрогеологічних умовах


Спецкурс. Зведення будівель та споруд


Системи автоматизованого проектування в будівництві та цивільній інженерії


Технічна діагностика та підсилення залізобетонних конструкцій будівель і споруд


?>
вверх