Факультет економічний

ОПП Управління та адміністрування регіональних економічних систем

3 семестр
ПЕРШИЙ БЛОК (оберіть одну дисципліну)

національна економіка


сучасні економаічні системи


ДРУГИЙ БЛОК - Дисципліна ЗВО (оберіть одну дисципліну з каталогу)

Політологія


Релігієзнавство


Соціологія!


Фізичне моделювання складних економічних систем


4 семестр
ПЕРШИЙ БЛОК (оберіть одну дисципліну)

Історія економіки та екномічної думки


Теорія економічного аналізу


ДРУГИЙ БЛОК (оберіть одну дисципліну)

Безпека життєдіяльності та основи екології


Основи охорони праці та цивільного захисту


ТРЕТІЙ БЛОК Дисципліна ЗВО (оберіть одну дисципліну з каталогу)
?>
вверх