Дистанційні курси кафедри

Термічна обробка

ПМ-18СТ

Контент, Лабораторні роботи, РКР, ККР, Завдання для самостійної роботи, Завдання на курсовий

Сплави на основі заліза

ПМ-18СТ

Контент, Лабораторні роботи, РКР, ККР, Завдання для самостійної роботи.

Основи металургійного виробництва

ПМ-19

Контент, Лабораторні роботи, РКР, ККР, Завдання для самостійної роботи.

Використання високоміцних матеріалів в будівництві та машинобудуванні

ПМ-16, ПМ-17ст

1. Конспект лекцій. 2. Завдання для лабораторних робіт. 3. Завдання для самостійної роботи. Питання для поточного / підсумкового контролю.

Зварювання та інші способи з’єднання матеріалів

ПМ-18ст

Навчально-методичний комплекс

Нові методи зміцнення конструкційних матеріалів

ПМ-16, ПМ-17ст

лабораторні роботи, лекції за курсом, питання до поточного контролю, структура курсового проекта.

Стандартизація, метрологія та контролювання якості продукції

Група ПМ-18 ст (факультет ІТ та МІ)

Курс лекцій, лабораторні роботи, плани практичних занять, завдання для курсового проекту, план та титул курсового проекту, завдання для самостійної роботи, екзаменаційні білети

Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство

БМО-19 АТ-19

1. Конспект лекцій. 2. Завдання для практичних/лабораторних робіт. 3. Завдання для самостійної роботи. 4. Питання/завдання для поточного / підсумкового контролю.

Кристалографія, кристалохімія та мінералогія

ПМ-18, ПМ-19ст

Навчальний контент лекцій, поточний контроль

Нанотехнології та наноматеріали

ПМ-16 ПМ-17ст

1. Конспект лекцій. 2. Завдання для практичних/лабораторних робіт. 3. Завдання для самостійної роботи. 4. Структура курсового проекту. 5. Питання/завдання для поточного / підсумкового контролю.

Проблеми розробки нових будівельних матеріалів для зменшення тепловитрат в умовах України

ПМ-19мн, ПМ-19мп

https://drive.google.com/drive/folders/1jYy8-kkSZ4MsV1OA55O5hFs1tKwjnWi5?usp=sharing

Металознавство

ПМ-18, ПМ-19ст

1. Конспект лекцій. 2. Завдання для практичних/лабораторних робіт. 3. Завдання для самостійної роботи.

Математичне моделювання та оптимізація технологічних процесів та виробів

ПМ-17, ПМ-18ст

Навчальний контент лекцій, поточний контроль

Методи структурного аналізу матеріалів

ПМ-18ст

1. Конспект лекцій. 2. Завдання для лабораторних робіт. 3. Завдання для самостійної роботи. 4. Питання для поточного / підсумкового контролю. 5. Перелік рекомендованих літературних джерел.

Сучасні та перспективні технології виробництва конструкційних матеріалів

ПМ-16 ПМ-17ст

1. Конспект лекцій. 2. Завдання для практичних/лабораторних робіт. 3. Завдання для самостійної роботи. 4. Питання/завдання для поточного / підсумкового контролю.

Теоретичні основи та методи термічної обробки конструкційних сталей з придбанням бейнітного типу

ПМ-19мп ПМ-19мн

1. Конспект лекцій. 2. Завдання для практичних/лабораторних робіт. 3. Завдання для самостійної роботи.

Теорія процесів формування структури та властивостей конструкційних матеріалів

ПМ-18ст

1. Конспект лекцій. 2. Завдання для лабораторних робіт. 3. Завдання для самостійної роботи. 4. Питання для поточного / підсумкового контролю.

Фізичні основи розробки та виробництва сучасних будівельних матеріалів

ПМ-19мп ПМ-19мн

1. Конспект лекцій. 2. Завдання для лабораторних робіт. 3. Завдання для самостійної роботи. 4. Питання для поточного / підсумкового контролю.

Фізико-хімічні методи аналізу матеріалів

ПМ-19

1. Конспект лекцій. 2. Завдання для практичних/лабораторних робіт. 3. Завдання для самостійної роботи. 4. Питання/завдання для поточного / підсумкового контролю.

?>
вверх