Кафедру технології металів було створено у 1945 році. За своє майже 70-річне існування кафедра пройшла всі основні етапи розвитку разом зі своєю альма-матер Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут (ДІБІ) потім Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА). У 1945 році новоутворена кафедра належала до механічного факультету, який випускав інженерів з спеціальності «Будівельні машини та устаткування». Головними навчальними дисциплінами кафедри були: технологія металів і металознавство та зварювання. У перші роки навчальний процес на кафедрі забезпечували чотири викладача та дві особи навчально-допоміжного персоналу. Засновником і завідуючим кафедри був доцент Дьогтев Г. Ф.

Кафедра однією з перших у Дніпропетровську почала дослідження, проектування та впровадження печей на газовому паливі, нанесення покриттів в електростатичному полі, дослідження плазмових технологій. Широкою була і географія впровадження результатів досліджень у виробництво: Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Херсон, Миколаїв, Луганськ, Армавір, Саратов, Астрахань, Курган.

У 1986 році з обранням завідувачем кафедри професора В. І. Большакова починається новий етап розвитку кафедри. З його приходом розширились дослідження з питань матеріалознавства, пов’язані безпосередньо з будівельною індустрією.

У наступні роки в інституті під керівництвом

В. І. Большакова, обраного ректором (1987 р.) створюється і плідно функціонує потужний науковий колектив. Зростає кількість докторів наук, відкриваються спеціалізовані вчені ради (спочатку по захисту кандидатських, а потім і докторських дисертацій). Як наслідок цієї роботи В. І. Большакова – ДІБІ отримує в 1994 році статус Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (ПДАБА).

Паралельно розвивається і наукова школа В. І. Большакова.

Заслугою професора В. І. Большакова є створення наукової школи з прикладного матеріалознавства, кандидатської, а потім і докторської рад з матеріалознавства в машинобудуванні. Він засновує і успішно проводить зі співробітниками кафедри постійно діючий семінар з проблем сучасного матеріалознавства. З 1999 року в ПГАСА відкрито спеціальність «Прикладне матеріалознавство». Кафедра, керована В. І. Большаковим, стає науковим і методичним центром в нашому регіоні. Щорічно проводяться «Стародубовськ1 читання» в рамках Міжнародної наукової конференції, Українсько-польський семінар з механіки з виданням доповідей цих конференцій, видається підручник «Матеріалознавство» українською мовою.

Підвищення професійного рівня викладацького складу відбулось за рахунок знайомства зі світовими досягненнями. Студенти та викладачі кафедри беруть участь у англо-українському проекті «Прикладне матеріалознавство», учасники якого мають змогу досконально вивчити одну або дві іноземні мови (мовні та спеціалізовані стажировки у провідних вузах Європи). І як наслідок цієї підготовки захист магістерських робіт студентами ПДАБА у Європейських університетах під подвійним керівництвом професорів України, Франції, Німеччини, Швеції. Цей договір про подвійне дипломування є першим подібним договором підписаним ПДАБА з провідними іноземними ВНЗ. Він відкриває абсолютно нові горизонти для студентів ПМ. Застосовуючи отримані в стінах рідної академії та TUBAF знання, вони можуть будувати свою професійну кар’єру не тільки в Європі, але й по всьому світу від Мексики та США до Австралії та Китаю. Працедавці з Маріуполя, Запоріжжя, Дуйсбурга, Зальцгіттера, Сент-Луіса та інших міст відзначають високий професійний рівень випускників кафедри МіОМ.

Доказом цього твердження є і ще одна оригінальна методична знахідка. А саме, видання двома мовами – англійською та українською захищених магістерських дипломів.

Підвищення рівня педагогічної роботи продовжується і в рамках діяльності по підготовці кадрів. Колектив кафедри МІОМ плідно співпрацює з фахівцями кафедр будівельних спеціальностей рідної академії та інших вузів міста. У сумісних дослідницьких роботах фахівці кафедри МІОМ успішно втілюють свою методологію у дослідженні будівельних матеріалів. Ця співдружність дозволяє виконувати широкий спектр науко-дослідних робіт.

Поряд з плідною міжвузівською та міжкафедральною роботою на кафедрі МІОМ проводиться багатопланова діяльність по підготовці власних наукових кадрів та підвищенню кваліфікації всіх співробітників. Результатом цієї ціленаправленною роботи під керівництвом

В. І. Большакова захистили кандидатські дисертації:

О. В. Бекетов, О. В. Узлов, І. О. Тютєрєв, В. І. Куксенко,

А. В. Маковська, Н. О. Ротт, С. В. Іванцов, Г. О. Чайковська і докторські Г. Д. Сухомлин, В. Д. Лаухин та В. М. Волчук. Наслідком цієї роботи власних співробітників кафедри також був випуск 3 монографій: В. І. Большаков, Д. В. Лаухін «Полігонізація аустеніту при контрольованій прокатці», 2011, 268 с.; В. І. Большаков, В. І. Куксенко «Гольчатий ферріт будівельних сталей», 2012, 132 с.;  В. І. Большаков, А. В. Маковська «Структура та властивості продуктів розпаду переохолодженого аустеніту», 2012,  160 с., В.І. Большаков, Г.О. Чайковська «Структура та властивості термічно зміцненої стержневої арматури  класу А500С при повторному нагріві», 2016, 140с.

Свідченням активності в галузі досліджень матеріалів і застосування новітніх технологій є те, що працівниками кафедри за останні 10 років отримано близько 100 авторських свідоцтв і патентів України.

З 1999 р. академія почала прийом на спеціальність «Прикладне матеріалознавство» і кафедра тепер як базова з цієї спеціальності перейшла до розряду випускаючих і була перейменована в кафедру матеріалознавства і обробки матеріалів.

З випускників аспірантури і докторантури при кафедрі сформувалась наукова школа матеріалознавців, очолювана В. І. Большаковим. Ця школа набула авторитету не тільки в Україні, але і за її межами: в країнах СНД, Польщі, Македонії, Югославії, Словаччині, Франції та ін.

При кафедрі функціонують чотири науково-дослідні лабораторії: плазмотехнологій і електрометалізації; експериментальних наукових досліджень; ренгеноструктуного аналізу; електорнно-мікроскопічних досліджень, а також науково-дослідна група зміцнення металів.

Лабораторії оснащені обладнанням для випробувань, сучасними термічними пічками, устаткуванням плазменого напилення, електронним і оптичним мікроскопами, рентгеноструктурним аналізатором ДРОН-4-07. На право користування іонізуючими джерелами випромінювання видана ліцензія Державним управлінням екології і природних ресурсів.

Науково-дослідна діяльність, робота по підготовці та підвищенню кадрів, зв’язок з промисловими підприємствами, всі ці напрями у діяльності кафедри об’єднуються однією метою – покращення навчально-педагогічного процесу і як результат кафедра матеріалознавства і обробки матеріалів перейшла до розряду випускаючих. І її студенти, магістри та аспіранти беруть участь у багатьох міжнародних конференціях всеукраїнських конкурсах та стають лауреатами іменних стипендій. Так, за останні п’ять років 37 студентів кафедри були лауреатами іменних стипендій: ім. Г. М. Дьогтева; ім. К. Ф. Стародубова; стипендії ректора «За значні досягнення в навчанні та науковій діяльності» та стипендіальної програми «Завтра.иА» Фонду Віктора Пінчука.

Розширюються наукові зв’язки з КТН (Стокгольм, Швеція), INSA de Lyon, INSA de Rouen (Франція), найбільш тісні зв’язки кафедра має з TU Bergakademie Freiberg, Німеччина. Так у грудні 2008 року був підписаний «Меморандум про взаєморозуміння» на рівні ректорів обох ВНЗ. З грудня 2009 р. Перший аспірант мав можливість виконувати свою дисертаційну роботу під подвійним керівництвом з німецької та української сторін.

В межах програми Leonhard Euler 3 магістра спеціальності ПМ пройшли місячну стажировку в Technische Universität Bergakademie Freiberg і підготовили матеріали для магістерських робіт. В жовтні-листопаді 2012 г. доц.каф. МиОМ О. В. Узлов пройшов стажування в Technische Universität Bergakademie Freiberg. В межах даного стажування було підготовлено згоду про подвійне дипломування між каф. МІОМ и Institut für Eisen- und Stahltechnologie. Згода про подвійне дипломування була урочисто підписана ректором ПДАБА д. т. н. проф. В. І. Большаковим і ректором Technische Universität Bergakademie проф. Мейер. Вперше в історії ПДАБА студента мають змогу отримати разом з дипломом ПДАБА диплом престижного європейського ВНЗ. Перші 4 студента спеціальності ПМ почали навчання за даною програмою з 01.10.2012 г. У лютому 2014 був захист першого диплому в Фрайберзі магістром A. B. Кривцовою.

 

?>
вверх